Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 2.3 Zorg aan moeder en kind28411/3389/2425/1/91
Studiegids

TAB 2.3 Zorg aan moeder en kind

28411/3389/2425/1/91
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 2.3 Zorg aan moeder en kind
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vansteenbeeck Eva
Andere co-titularis(sen): Van der Linden Eva, Verheyen Veerle, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 73,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de verpleegkundige aandachtspunten bij een kind met convulsies toelichten (1.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het ernstig zieke kind
 • De pasgeborene / Alarmsignalen bij de pasgeborene
 • Luchtwegen /maag-darmstelsel / infectieziekten
 • Vaccinaties bij kinderen
 • Verpleegkundige basisgegevens op een kinderafdeling
 • Zieke kinderen en hun opname in het ziekenhuis
 • Algemene en specifieke observatiegegevens bij kinderen
 • Controle van de vitale functies bij kinderen
 • Controle van de groei en de ontwikkeling bij kinderen
 • Zuurstoftoediening bij kinderen
 • Koorts / convulsies bij kinderen
 • Verpleegkundige taken bij de daghospitalisatie van een kind en ambulante onderzoeken
 • Wiegendood en preventie
 • Noden van het kind in het ziekenhuis
 • Handvest van het kind in het ziekenhuis

Zwangerschap en bevalling
• Hygiëne aan de zwangere/kraamvrouw en pasgeborene
• Anatomie/ fysiologie van de vrouwelijke geslachtsorganen
• De normale zwangerschap/ pathologie van de zwangerschap
• De normale baring/ pathologie van de baring
• Het normale kraamtijdperk/ pathologie van het kraamtijdperk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus TAB 2.3 Zorg aan moeder en Kind

Powerpoints en digitale opnames van de lessen (indien van toepassing): beschikbaar via de digitale leeromgeving.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Specialistische kinderverpleegkunde: zorg voor het zieke kind. I. De Kock – van Beerendonck, e.a., 2006. ISBN: 978-90-352-2830-6
Zieke kinderen: een handboek voor ouders en paramedici. Dr. J. Vandewynckele, 2010. ISBN: 987-90-382-1552-5

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.