Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 3.1 Klinisch redeneren28414/3389/2425/1/96
Studiegids

TAB 3.1 Klinisch redeneren

28414/3389/2425/1/96
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 4
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 3.1 Klinisch redeneren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wildiers Anja
Andere co-titularis(sen): Van der Linden Eva, Vandewalle Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student de volgende Olod’s te hebben gevolgd:
Theoretische achtergrond van het beroep 2.1 en 2.2: Geneeskundige pathologie en Heelkundige pathologie.
De instroomcompetenties zijn gelijk aan de eindcompetenties van de desbetreffende Olod’s.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aan de hand van casussen kennis / inzicht verwerven op vlak van fysiologie, pathologie, farmacologie en psychosociale opvang. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan aan de hand van de aangereikte redeermiddelen (AMPLE, AVPU, ABCDE, SIRS, FAST-test, …) meer informatie verkrijgen uit casuspatiënt en de casuspatiënt voorstellen aan de hand van de SBARR-methode. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan gebruik maken van kritisch denkvermogen en klinisch redeneren bij het planningsproces van de zorgverlening dit op basis van zijn verpleegkundige kennis. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan gegevens uit meerdere bronnen ( geschikte evidence-based assessment technieken, instrumenten en hulpmiddelen, ...) analyseren, synthetiseren en interpreteren om een verpleegkundige diagnose en een zorgplan op te stellen. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan labowaarden en arteriële bloedgaswaarden interpreteren, een koppeling maken naar de aandoening / medische diagnose en indien nodig verpleegkundige interventies opstarten. (2.2.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Lesinhouden:

Aan de hand van casussen de fysiologie, pathologie, farmacologie en psychosociale opvang bespreken en uitwerken.
Casuïstiek met onder andere onderstaande ziektebeelden

 • Diabetes type 1 & 2
 • Delier/dementie
 • COPD - pneumonie - longemfyseem
 • CVA
 • Polyfarmacie – kwetsbare ouderen - pijnmedicatie
 • Brandwonden
 • Hartfalen
 • Urosepsis
 • Dreigend aneurysma
 • Hyperventilatie
 • Sondevoeding aspiratie
 • DVT – trombosebeen
 • RSV
 • SOA - SOA quiz
 • Geriatrische quiz
 • Parameter quiz
 • Verpleegkundige quiz

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus & digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Schriftelijke of digitale toetsing: Mogelijke soorten examenvragen die gesteld kunnen worden:
- Casusgerelateerde inzichtsvragen
- Open en gesloten kennisvragen
- Multiple choice vragen ( beperkte giscorrectie kan toegepast worden).
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,0010% permanente evaluatie via de digitale leeromgeving.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke of digitale toetsing: Mogelijke soorten examenvragen die gesteld kunnen worden:
- Casusgerelateerde inzichtsvragen
- Open en gesloten kennisvragen
- Multiple choice vragen ( beperkte giscorrectie kan toegepast worden).

Toetsing (tekst)

Schriftelijke of digitale toetsing: Mogelijke soorten examenvragen die gesteld kunnen worden:
- Casusgerelateerde inzichtsvragen
- Open en gesloten kennisvragen
- Multiple choice vragen (beperkte giscorrectie kan toegepast worden).
Evaluatie TAB 3.1: examen eerste zittijd = 90% en 10% permanente evaluatie via de digitale leeromgeving.

Inhoud 10% permanente evaluatie: 1. groepswerk met presentatie van een eigen gekozen onderwerp (verdere info wordt hierover gegeven tijdens de lessen + zie cursus) + opdrachten via de digitale leeromgeving (verdere info wordt hierover gegeven tijdens de lessen)

2de examenperiode: 100% schriftelijke of digitale examen: geen permanente evaluatie.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.