Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer30910/3389/2425/1/85
Studiegids

Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer

30910/3389/2425/1/85
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verlinde Joeri
Andere co-titularis(sen): Schoeters Sharon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de administratieve, wettelijke en deontologische aspecten die eigen zijn aan verpleging aan huis beschrijven. (1.1.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aangeven tussen welke partijen een zorgtraject wordt afgesloten en voor hoe lang. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan aantonen dat er voor de patiënt voordelen verbonden zijn aan een zorgtraject. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan beschrijven wat een zorgtraject is en kan de doelstellingen ervan weergeven. (2.2.A.1.) (niveau 2)
De student kan de vergelijking tussen ziekenhuisverpleging en thuisverpleging maken. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan de verschillende criteria bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor thuisverpleging. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan het belang van de rol van de huisarts beschrijven. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan het belang van zijn rol als thuisverpleegkundige binnen de eigenheid van de thuisverpleging beschrijven en deze implementeren, organiseren en evalueren. (2.2.A.1) (niveau 2) De student weet wat eerstelijnsgezondheidszorg is en kan dit verduidelijken aan de hand van concrete voorbeelden.
De student kan het verloop van een verpleging aan huis opstarten, plannen, zorg uitvoeren, evalueren en reflecteren. (2.2.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de organisatiecultuur- en klimaat uitleggen. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de verschillende organisatiefasen aangeven. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de verschillende organisatiestructuren en organisatietypes beschrijven en verduidelijken. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de voorwaarden voor het opstarten van een eenmansbedrijf of vennootschap beschrijven. (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan een managementstructuur beschrijven. (2.3.A.5) (niveau 2)
De student kan overzicht geven van de verschillende leiderschapsstijlen en de bijhorende valkuilen. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan een organisatie kritisch doorlichten. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan voorwaarden scheppen om de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorg te verbeteren. Dit kan uiteenlopen van het uitvoeren van de zorg volgens (nieuwe) werkwijzen en (standaard)procedures tot het ontwikkelen van werkwijzen, (standaard)procedures en criteria. 2.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Organisatie en beleid
Inleiding tot management en organisaties

De speelruimte van de manager

Organisaties en organisatiestructuren

Profit vs non profit organisatie

Ondernemen en ondernemingsvormen

Marketing (basics)

Vergelijking tussen Gezondheidszorg en de bedrijfswereld
Managementstage voorbereiding

Leiderschap
Leiderschap

Groepen en teams

Informatica in de gezondheidszorg
Telegeneeskunde

E-Health en Elektronisch patiëntendossier (cozo/vitalink…)

Thuisverpleging

Oorsprong thuisverpleging
Plaats thuisverpleging in zorglandschap
Organisatie thuisverpleging in Vlaanderen
Mogelijke verstrekkingen binnen de thuisverpleging
Rol thuisverpleegkundige binnen de eerstelijnsgezondheidszorg
Actoren binnen de thuisverpleging en de samenwerking
Financiering van de thuisverpleging
Werken / dagverloop binnen de thuisverpleging
Administratie thuisverpleging
Deontologie thuisverplegingEerstelijnsgezondheidszorg/huisartsen
Palliatieve zorg binnen eerstelijnsgezondheidszorg
Organisatie van de huisartsenpraktijk en de rol voor de verpleegkundige
Opdrachten Huisarts binnen eerste lijn
Link tussen huisarts en andere actoren eerstelijnsgezondheidszorg
Link tussen huisarts en Ziekenhuis
Eerstelijnszones
Financiering Eerstelijn/ HuisartsenpraktijkStudiematerialen (tekst): Verplicht

ISBN: 9789043043236

E-book Pearson - Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer

Digitale leeromgeving AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- De Bleser et al., (2015). Beleid, organisatie en kwaliteit in de Gezondheidszorg. Acco
- Robbins, S. P., Coulter, M. (2012). Management.(Elfde ed.). Pearson education Inc.: New Jersey
- Ten Berge L., Oteman, M. (2016). Inleiding organisatiekunde. Coetinho Uitgeverij
- Mintzberg, H., (2013). Organisatiestructuren. Pearsons Benelux B.V.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:

De eerste examenkans bestaat uit een schriftelijk examen 70% en een projectopdracht 30%


Schriftelijk examen 70%: het examen wordt als 1 geheel geëxamineerd: Thuisverpleging en Organisatie en Beleid 75% (Docent Joeri Verlinde) en Leiderschap (Monique Van den Bulck) 25% van het schriftelijk examen. Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen. Indien de student niet slaagt voor het schriftelijk examen, dient de student alle onderdelen (dus ook deze die tijdens eerste zit getoetst worden tijdens de groepsopdracht) van het olod opnieuw te examineren d.m.v. een schriftelijk examen in 2de zit. Meer informatie volgt tijdens het eerste hoorcollege.

De projectopdracht 30% is een groepswerk waarbij de groep een casus uitwerkt over de topics Eerstelijnsgezondheidszorg/huisartsen (Docent Paul Van Royen) en Informatica in de gezondheidszorg (Docent Joachim Goffin). De schriftelijke uitwerking van de projectopdracht wordt ingediend via digitap.
Afwezigheid tijdens deze colleges: afwezigheidsattest van arts vereist!

Tweede examenkans:

Bestaat enkel uit een schriftelijk examen van de gehele leerinhoud.
Schriftelijk examen 100%: het examen wordt als 1 geheel geëxamineerd: Thuisverpleging en Organisatie en Beleid 50% en Eerstelijnsgezondheidszorg/huisartsen 20%, Informatica in de gezondheidszorg 10% en Leiderschap 20%. Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.