Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 3.6 Medisch technische zorg 228419/3389/2425/1/72
Studiegids

TAB 3.6 Medisch technische zorg 2

28419/3389/2425/1/72
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 4
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 3.6 Medisch technische zorg 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hereygers Nicky
Andere co-titularis(sen): Duval Els, Lins Robert, Pirenne Yves, Puylaert Dirk, Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 87,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel komt u in contact met tal van verschillende experten uit verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Ze zullen u onderwijzen aangaande volgende thema's: urologie, nefrologie, neurologie, abdominale chirurgie en tal van medische componenten omtrent pediatrie.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student de volgende Olod's te hebben gevolgd:Theoretische achtergrond van het beroep 2.1 en 2.2: Geneeskundige pathologie en Heelkundige pathologie.

De instroomcompetenties zijn gelijk aan de eindcompetenties van de desbetreffende Olod's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan beschrijven op welke manier urgenties bij kinderen correct kunnen ingeschat worden en hoe interventies hieraan gekoppeld kunnen worden. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende aandoeningen en behandelingen bij patiënten obesitas en/of gastro-oesofageale reflux argumenteren (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende aandoeningen uitleggen en behandelingen bij een orthopedische patiënt argumenteren. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende aandoeningen, behandelingen argumenteren en de belangrijkste verpleegkundige aandachtspunten bij abdominaalchirurgiepatiënten aangeven. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende aandoeningen, behandelingen argumenteren en de belangrijkste verpleegkundige aandachtspunten bij neurochirurgiepatiënten aangeven. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan omschrijven hoe je een inschatting kunt maken van de ziekte-ernst bij nierpatiënten. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan omschrijven hoe je ondersteuning kunt bieden bij zorgen aan de nierpatiënt. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende medicamenteuze en heelkundige behandelingen bij patiënten met aandoeningen van de urinewegen argumenteren (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

- Medische specialiteiten: nefrologie + urologie

- Chirurgische specialiteiten: abdominale chirurgie, neurochirurgie, orthopedie en pediatrische chirurgie

- Verpleegkundige aspecten binnen het kinderoperatiekwartier

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Meet de kennis van en het inzicht in de leerstof
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Meet de kennis van en het inzicht in de leerstof

Toetsing (tekst)

Eerste zittijd:

Schriftelijk examen: het examen bestaat uit kennis- en casusvragen (90% kennis- en inzichttoets).

Aan de les van de Neurochirurgische patiënt is er een taak, permanente opdracht verbonden (10% kennis- en inzichttoets permanent).

Tweede zittijd:
Schriftelijk examen: het examen bestaat uit kennis- en casusvragen (100% kennis- en inzichttoets).


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.