Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 4.2 Handelen in urgente situaties29921/3389/2425/1/21
Studiegids

TAB 4.2 Handelen in urgente situaties

29921/3389/2425/1/21
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 5
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 4.2 Handelen in urgente situaties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Assche Tom
Andere co-titularis(sen): Bosmans Johan, Hereygers Nicky, Van der Linden Eva, Vandewalle Heidi, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de werking van het medisch rampenplan beschrijven (1.3.A.1)(niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan een patiënt klinisch beoordelen en er een graad van urgentie aan koppelen (2.1.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan snel en adequaat reageren bij urgente- en rampensituaties (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan zelfstandig urgente levensreddende maatregelen treffen in urgente- en rampensituaties (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan (levensbedreigende) ritmestoornissen en ECG-afwijkingen herkennen (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

Volgende leerinhoud wordt behandeld:

1. Urgenties inwendige ziekten
2. Urgenties trauma en triage
3. Rampenmanagement
4. Urgenties gynaecologie
5. ALS

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en de digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00

Toetsing (tekst)

Mondeling examen met casuïstiek. (70% vaardigheidstoets)

Onmiddellijk na het mondelinge deel wordt er een schriftelijke multiple choice test (30% kennis- en inzichttoets) afgenomen.


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.