Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 4.7 Geïntegreerde zorg tijdens de levensloop32390/3389/2425/1/62
Studiegids

TAB 4.7 Geïntegreerde zorg tijdens de levensloop

32390/3389/2425/1/62
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 5
  Keuzeoptie:
  • Levenslang leren optie 2
  • Levenslang leren optie 3
  Keuzepakket:
  • Levenslang Leren 3
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 4.7 Geïntegreerde zorg tijdens de levensloop
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bonnez Yannic
Andere co-titularis(sen): Van der Linden Eva, Vermeiren Sofie
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan pijn met al zijn aspecten benoemen en toepassen (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan woningaanpassingen alsook fysieke en mentale beperkingen bespreken en toepassen (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de aandoeningen binnen de permanente en chronische zorg aangepast aan de patiënt/cliënt/bewoner beschrijven en toepassen alsook organisaties die hulp bieden aan deze zorgvragers ( 1.1.A.1) (niveau 3)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de impact van ziekte biopsychosociaal alsook hoe om te gaan met een chronische aandoening bespreken en toepassen (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de kennis rond frailty, dementie, sarcopenie en ageism bespreken en toepassen (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht in HIV aantonen, inclusief de rol van de verpleegkundige bij de benadering van de zorgvrager en bespreekbaar maken van het onderwerp (1.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel kijken we naar verschillende chronische aandoeningen en hun invloed op de patiënt/cliënt, de familie en de omgeving. Hierbij komen mensen van allerlei leeftijden aan bod, met verschillende aandoeningen.
De thema's die o.a. worden besproken zijn:
- Chromosale afwijkingen en fysieke en mentale handicap, woningaanpassingen
- Seksualiteit, intimiteit, privacy, keuzes maken
- Frailty, sarcopenie, dementie, ageism
- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
- HIV
- Psychologische aspecten bij diverse chronische aandoeningen
- Verschillende chronische aandoeningen en hun invloed op patiënt, omgeving en maatschappij, met gastsprekers en ervaringsdeskundigen die komen spreken over o.a. MS jongeren.
- Neurobiologie van de pijn 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en studiemateriaal beschikbaar op het digitaal leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke kennistoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke kennistoets

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen waarbij verschillende types examenvragen tot de mogelijkheid behoren (multiple choice met of zonder giscorrectie, open vragen, invulvragen, ...).

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.