Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde (schakeljaar master UA)40035/3389/2425/1/32
Studiegids

Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde (schakeljaar master UA)

40035/3389/2425/1/32
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 5
    Keuzeoptie:
    • Levenslang leren optie 4
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde (schakeljaar master UA)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Titularis: Schoeters Sharon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 280,00 uren

Korte omschrijving

Zie studiegids UAntwerpen

https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-verpleegkunde-vroedkunde/schakelprogramma/studieprogramma/

Begincompetenties (tekst)

Kunnen lezen en begrijpen van:
Engels

andere:
Engels is de meest gebruikte taal in de academische literatuur. Bij voorbereiding en verwerking van de leerstof worden vaak Engelstalige teksten gebruikt of naar verwezen. Een vlotte passieve kennis van Engels (lezen en begrijpen) is dan ook aangewezen.

Notie hebben van de basisbegrippen van:
Excell, Word, PowerPoint
Email, internet

Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingsonderdeel:
De student dient geslaagd te zijn als bachelor in de verpleegkunde of bachelor in de vroedkunde of gelijkgesteld. Andere kandidaat studenten dienen een aanvraag in te dienen bij de bevoegde onderwijscommissie.
Learning Outcomes wetenschappelijk onderzoek voor bachelors in verpleegkunde en vroedkunde.

Basis computervaardigheden:
gebruik van Microsoft Word, Excel
vlot gebruik van e-mail met versturen van bijlage
vlot gebruik van internet
kennis Engels (lezen en begrijpen)
Werkstudenten die extra voorbereiding nodig hebben in ICT vaardigheden of hun Engels willen opfrissen, kunnen na inschrijving terecht bij verschillende cursussen van Centrum West.

Leerinhoud

Zie studiegids UA schakeljaar Master verpleeg - en vroedkunde.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie studiegids UA schakeljaar Master verpleeg - en vroedkunde

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges44,00 uren
Werktijd buiten de contacturen236,00 uren

Toetsing (tekst)

100% toetsvorm

Zie studiegids UA schakeljaar Master verpleeg - en vroedkunde.