Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 1.1 Anatomie en fysiologie26724/3390/2425/1/53
Studiegids

TAB 1.1 Anatomie en fysiologie

26724/3390/2425/1/53
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 1.1 Anatomie en fysiologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Wildiers Anja
Andere co-titularis(sen): Van der Linden Eva, Van Gerwen Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 102,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit Olod zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan aangeven wat het normaal uitzicht (anatomie) en de normale functie (fysiologie) is van de huid, het zenuwstelsel, het bewegingsstelsel, het endocrien stelsel, bloed, hart en bloedvaten (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de basisfunctie van cellen, hun organellen en hun uitzicht beschrijven (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de belangrijke metabole paden summier beschrijven (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan summier de verschillende soorten weefsels (epitheel, bindweefsel, spier- en zenuwweefsel) beschrijven wat betreft uitzicht en functie (in het bijzonder de actiepotentiaal) (1.1.A.1) (niveau 1)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan beschrijven welke diagnostische mogelijkheden er zijn bij de meest frequente aandoeningen. (1.3.A.1) (niveau 1)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan aangeven welke levensstijl een risico inhoudt voor ziekte (2.4.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde: anatomie en fysiologie van de lichamelijke stelsels met o.a.:

TAB 1.1 deel 1
- De studie van het menselijke lichaam: fundamentele begrippen binnen de anatomie en niveaus van organisatie van het lichaam
- Chemische basis van het leven
- Cytologie en histologie
- Het beenderstelsel
- Het spierstelsel
- De huid

TAB 1.1 deel 2
- Het zenuwstelsel
- Het hormonale stelsel
- Het hart- en bloedvatenstelsel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek: Tot op het bot: Inleiding tot de anatomie en fysiologie
M. Vergote - OWL PRESS (Borgerhoff & Lamberigts)
3de herziene editie - ISBN 9789464759440
&
Digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.1: Anatomie en fysiologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens.
Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen.
Het examen bestaat uit meerkeuze kennisvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.1: Anatomie en fysiologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens.
Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen.
Het examen bestaat uit meerkeuze kennisvragen.

Toetsing (tekst)

Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.1: Anatomie en fysiologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens. Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen. Het examen bestaat uit kennisvragen (meerkeuze vragen en / of invulvragen en / of vragen met een kort antwoord).


Voorziene examinatie duur TAB 1.1 deel 1 = 1 uur.

Voorziene examinatie duur TAB 1.1 deel 2 = 1 uur.


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.