Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 1.6 Hygiëne en microbiologie26741/3390/2425/1/49
Studiegids

TAB 1.6 Hygiëne en microbiologie

26741/3390/2425/1/49
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 1.6 Hygiëne en microbiologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bosmans Johan
Andere co-titularis(sen): Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaande is het wenselijk dat de student volgende Olod's heeft gevolgd: Theoretische achtergrond van het beroep 1.2: Basisverpleegkunde 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan beschrijven hoe isolatie van patiënten dient te gebeuren en kunnen toepassen aan de hand van casuistiek. (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de nodige persoonlijke hygiëne beschrijven die bij de uitoefening van het beroep essentieel is. (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de verworven kennis van de microbiologische pathologieën herkennen aan de hand van klinische casuistiek. (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan handhygiëne in al zijn aspecten beschrijven met de juiste indicatie. (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan het begrip steriliteit omschrijven en aangeven hoe een voorwerp op de juiste wijze moet gesteriliseerd worden. (1.1.A.1) (niveau 1)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de nodige maatregelen aangeven in geval van accidenteel contact met bloed en lichaamsvochten. (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de verschillende voorzorgsmaatregelen die kunnen genomen worden in een ziekenhuis definiëren voor de juiste indicatie. (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de verschillende vormen van persoonlijke beschermkleding die in de beroepsuitoefening mogelijk is beschrijven. (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan infectiepreventie als belangrijk item identificeren met kennis van de verschillende elementen die hierbij een rol spelen. (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan verantwoorden hoe er gereinigd en gedesinfecteerd wordt met het juiste product op de juiste wijze. (1.3.A.1) (niveau 1)
1. Opbouwen - 5. Opstellen van een systematisch zorgplan.
De student kan beschrijven hoe afval binnen de zorg gekanaliseerd wordt in de juiste afvalstroom. (1.5.A.1) (niveau 1)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de mircro-organismen en microbiologische pathologieën die van belang zijn in de medische wereld herkennen, begrijpen en interpreteren. (2.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1:
 • Informatie
 • Algemene inleiding microbiologie
 • Microbiologie versus infectieziekten
 • Micro-organismen die infecties van de respiratoire tractus veroorzaken
 • Micro-organismen die via de respiratoire tractus invasieve infecties veroorzaken
 • Bacteriën die infecties van de maag-darmtractus veroorzaken
 • Bacteriën die via de maag-darmtractus intoxicaties veroorzaken
 • Bacteriën die infecties van de huid, de weke weefsels en invasieve infecties veroorzaken
 • Bacteriën die worden overgedragen door seksueel contact
 • Ebola
 • Scabiës
 • Covid-19
 • Aanvullingen maatschappelijke trends
 • Klinisch redeneren

Deel 2:

 • Preventie
 • Infecties
 • Voedingshygiëne
 • Inleidende begrippen infectiepreventie
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Persoonlijke hygiëne van de zorgverlener
 • Handhygiëne
 • Overzicht van de persoonlijke beschermkledij
 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie
 • Linnen
 • Afval van zorginstellingen
 • Accidenteel contact met bloed en lichaamsvochten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Theoretische achtergrond van het beroep 1.6: Microbiologie en Hygiëne (gedeelte Microbiologie)

Handboek: Infectiepreventie: Leidraad voor zorginstellingen. Rika De Bens en Lus Knaepkens. De Boeck, 2022. ISBN: 978 94 641 7340 6 (gedeelte Hygiëne)

Digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen (zie verder toetsing tekst)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen (zie verder toetsing tekst)

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:

Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.6: microbiologie en hygiëne wordt beoordeeld als één geheel. Het digitale examen wordt op 1 moment van eenzelfde examenperiode afgenomen. Het digitale examen bestaat uit kennis-, meerkeuze- en casusvragen.

Tweede examenkans:

Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.6: microbiologie en hygiëne wordt beoordeeld als één geheel. Het digitale examen wordt op 1 moment van eenzelfde examenperiode afgenomen. Het digitale examen bestaat uit kennis-, meerkeuze- en casusvragen.


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.


Forum digitale leeromgeving:

De student kan voor vragen, onduidelijkheden en hulp bij het studeren, terecht op het forum van het desbetreffende olod op de digitale leeromgeving. Antwoorden en bemerkingen kan de student raadplegen op het forum.