Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 225677/3390/2425/1/54
Studiegids

Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 2

25677/3390/2425/1/54
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verwimp Tom
Andere co-titularis(sen): Aliskovic Medina, Bonnez Yannic, Hereygers Nicky, Schoeters Sharon, Soogen Peter, Vanceulebroeck Valérie, Van Gerwen Ellen, Vermeiren Sofie
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Opleidingsonderdeel waarin de student kennis maakt met de opbouw en structuur van wetenschappelijk onderzoek.

De student leert actief wetenschappelijke studies ontleden en bekritiseren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan aanduiden wat steekproeven en populaties zijn (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan een kritisch framework toepassen en bespreken (1.1.B.3) (niveau 2)
De student het verschil aantonen tussen beschrijvende statistiek versus verklarende statistiek (1.1.A.2) (niveau 2)
De student kan onderzoekingsresultaten correct rapporteren (1.1.A.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 2. Formuleren van de verpleeg(kundige) diagnose
De student kan de bespreking van het dataverzamelingsproces in onderzoeksverslagen kritisch beoordelen (1.2.A.2) (niveau 2)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan inzicht tonen in de verschillende dataverzamelingsmethoden en deze ook toepassen (1.3.A.2) (niveau 2)
De student kan vaststellen wat het geschikte meetniveau is voor de data in een onderzoek. (1.3.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de verschillende items voor een vragenlijst ontwikkelen (2.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

Steekproeven en populaties
Meten van gegevens
Dataverzamelingsmethoden
Data-analyse: beschrijvende statistiek vs verklarende statistiek
Rapporteren van de onderzoeksresultaten.

Wat is ‘de literatuur’? Zoeken, inleiding databanken, Booleanse operatoren

Kritisch lezen (wat, waarom, wat is een artikel t.o.v. een studie, vragen stellen, gebruik van onderzoek, kwaliteit van onderzoek, klinische relevantie…).
Toepassen van kritisch framework
Maken en gebruiken van PICO

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1
Cursus

Digitale leeromgeving AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:
1. Schriftelijk examen: verpleegkundige onderzoeksmethoden: 50% (1e semester)
2. Schriftelijk examen: toepassen kritisch framework en opstellen PICO: 50% (2e semester)

Tweede examenkans:
1. Schriftelijk examen: verpleegkundige onderzoeksmethoden: 50%
2. Schriftelijk examen: toepassen kritisch framework en opstellen PICO: 50%


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.