Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Sociale wetenschappen 49120/3390/2425/1/07
Studiegids

Sociale wetenschappen 4

9120/3390/2425/1/07
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Sociale wetenschappen 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Spinnoy Karine
Andere co-titularis(sen): Vanceulebroeck Valérie, Verwimp Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan beschrijven hoe je gepaste maatregelen kan nemen bij verschillende gezondheidsbedreigingen. (1.1.A.2) (niveau 3)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan beschrijven hoe de informatie, afkomstig uit onderzoek, ervaring en de wens van de zorgvrager en zijn omgeving gebruikt kan worden, om de zorgsituatie te plannen, uit te voeren en te evalueren. (1.3.A.1) (niveau 3)
1. Opbouwen - 7. Verantwoorden van de zorgsituatie intra- en interprofessioneel.
De student kan aangeven waar informatie kan gevonden worden in functie van het plannen, uitvoeren en evalueren van de zorgsituatie. (1.7.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan weergeven hoe en naar wie je de zorgvrager kan doorverwijzen bij problemen die niet kunnen opgelost worden door een verpleegkundige. (2.1.B.3) (niveau 3)
De student kan weergeven welke didactische hulpmiddelen je kan hanteren om de zorgvrager op een professionele manier te helpen. (2.1.A.2) (niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan weergeven hoe en naar wie je de zorgvrager kan doorverwijzen bij problemen die niet kunnen opgelost worden door een verpleegkundige. (2.1.B.3) (niveau 3)
De student kan weergeven welke didactische hulpmiddelen je kan hanteren om de zorgvrager op een professionele manier te helpen. (2.1.A.2) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan bij de zorguitvoering rekening houden met de mogelijkheden en moeilijkheden van de zorgvrager met betrekking tot de zorgsituatie. (2.3.A.2) (niveau 3)
3. Coördineren - 1. Waarderen van diverse beroepsspecifieke visies op zorg.
De student kan aan de hand van een casus vaststellen en beargumenteren wat de aandachtspunten zijn die voor een interprofessioneel overleg van belang zijn. (3.1.A.1) (niveau 3)
3. Coördineren - 2. Regisseren van de zorgsituatie
De student kan tijdens de zorguitvoering bij onvoorziene zaken indien nodig van zijn/haar oorspronkelijke planning afwijken en nadien argumenteren waarom er werd afgeweken of niet. (3.2.A.1) (niveau 3)
3. Coördineren - 3. Waarderen en respecteren van de bevoegdheden van de leden van het intra-en interprofessioneel team.
De student kan beschrijven hoe de zorgsituatie verantwoord kan worden in een interprofessioneel overleg. (3.3.B.2) (niveau 3)
3. Coördineren - 3. Waarderen van diverse beroepsspecifieke visies op zorg.
De student kan beschrijven hoe de zorgsituatie verantwoord kan worden in een interprofessioneel overleg. (3.3.B.2) (niveau 3)

Leerinhoud

Methodiek en didactiek: thema's zoals persoonsgerichte versus wisselwerkingsgerichte zorgverlening

Kansarmoede en sociale uitsluiting, buddy systeem, ...

Het professionele gesprek: team- en cliëntgerichte communicatie: vergadertechnieken, verslaggeving, intake gesprek

Het ICF model in de praktijk (klinisch redeneren)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus SW 4

Cursusmateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Er wordt een schriftelijke kennistoets afgenomen met kennis- en casusvragen.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.