Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 4.4 Oncologie en levenseinde29888/3390/2425/1/56
Studiegids

TAB 4.4 Oncologie en levenseinde

29888/3390/2425/1/56
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 4.4 Oncologie en levenseinde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Léonard Silke
Andere co-titularis(sen): Hancké Tom, Hereygers Nicky, Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan aspecten van rouw beschrijven / herkennen, mogelijk aan de hand van een casus.(1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan aan de hand van een casus het concept ‘totale pijn’ uitleggen en afleiden welke de mogelijke vreesacties zijn bij een persoon met angst. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan het palliatief landschap omschrijven (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan het verwerkingsproces evalueren aan de hand van zeven stadia (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan het concept DNR (do not reanimate) uitleggen. (1.1.A.1)(niveau 3)
De student kan de fysica, radiobiologie, bestralingsbehandeling en radioprotectie van radiotherapie toelichten (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan de mogelijke acute en laattijdig reacties van radiotherapie toelichten (1.1.A.1) (niveau 3)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de meest voorkomende symptomen bij de palliatieve patiënt toelichten (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de concepten van wilsverklaring, palliatieve sedatie en euthanasie toelichten (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de epidemiologie, preventie en diagnostiek van de oncologie toelichten (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de fundamentele aspecten van kanker met name cel- en tumorbiologie, goedaardige versus kwaadaardige tumoren, classificatie van tumoren, metastasering, remissie en erfelijkheid toelichten (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende behandelingsmodaliteiten bij de oncologische patiënt uitleggen (1.3.A.1)(niveau 3)
De student kan de rol van radiotherapie in de behandeling van kanker bespreken (1.3.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan een slecht nieuwsgesprek evalueren op basis van de drie stappen van het model van Keirse. (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

o Basisoncologie + behandelingsmodaliteiten
o Rouw en rouwverwerking
o Palliatieve zorg en pijn
o DNR-beleid
o Radiotherapie: verpleegkundige aandachtspunten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basisboek oncologie voor verpleegkundigen
VZW: VVRO 2021 (uitgave beschikbaar vanaf september 2021)
ISBN: 9789030687009 

PPTOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.