Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Musiceerpraktijk12036/3397/2425/1/65
Studiegids

Musiceerpraktijk

12036/3397/2425/1/65
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: instrument
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Geysels Bart
Andere co-titularis(sen): Grimm Justus, Kessels Koen, Proot Stephanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk neemt de student deel aan ensembles, producties, masterclasses, projecten en/of studiereizen. Dit gebeurt in ensembleverband of binnen de
context van de klas of vakgroep, al dan niet in coproductie met externe organisaties.

De masterclasses en klasprojecten worden bij aanvang van het academiejaar aan de studenten meegedeeld, hun aanwezigheid is verplicht. Deelname aan studiereizen
(indien van toepassing) is ten zeerste aanbevolen.

De toewijzing van studenten aan de ensembles en producties gebeurt via het productieteam in overleg met de instrument- of zangdocenten en/of - vakgroepvoorzitters. Studenten
hebben evenwel de mogelijkheid om hun voorkeur voor bepaalde projecten op te geven via hun instrument- of zangdocent.

Naast het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk kan de student bijkomende projecten of producties opnemen via het keuzeopleidingsonderdeel ‘uitbreiding Musiceerpraktijk’.

Voor elk groter project (vooral orkestprojecten) wordt er per strijkerspupiter één aanvoerder aangeduid. Deze studenten worden gevraagd mee het muziekmateriaal voor te bereiden en een verantwoordelijke rol te spelen in het productieproces.

Voor bepaalde producties, solisten- of orkestplaatsen worden audities gehouden.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk 5.
De kandidaat heeft minstens een diploma van bachelor muziek. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan zowel het standaardrepertoire als het niet-conventionele repertoire in groep uitvoeren.
De student toont doorgedreven zelfstandigheid bij het volledige instuderen van de partituren en zoekt indien nodig naar professionele coaching binnen het docentenkorps
De student kan zijn medestudenten aansturen mbt professionele attitude, hulpvaardigheid en vlotte sociale communicatievaardigheden
De student betoont respect voor zijn collega-studenten en zijn docenten
De student kan een onderbouwde kritische reflectie op een lezing of masterclass van extern expert linken aan de eigen hoofddiscipline en schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.
De student kan muziek op professionele wijze interpreteren uit verschillende muzikale stijlperiodes.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel en kan deze rol sturen
De student toont gepast muzikaal leiderschap binnen het ensemble, orkest of koor
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek substantieel te verbeteren en mee te personaliseren.
De student kan het basis orkest- of koorrepertoire in groep op zicht stilistisch vertolken

Leerinhoud

Voor studenten orkestinstrument:
Ensemble- en/of orkestspel (harmonieorkest, symfonieorkest, ensembles per vakgroep, interdisciplinaire producties of operaproducties) en
Masterclasses of lecture recitals en/of
Studiereis of didactische uitstappen

Voor studenten piano, klavecimbel, orgel, accordeon, gitaar:
Ensemble- of vakgroepprojecten en
Masterclasses of lecture recitals en/of
Studiereis of didactische uitstappen en/of
Barok ensemble (voor studenten klavecimbel en orgel, als de bezetting het behoeft) and/or Hedendaags Muziekensemble XXI en/of orkest (sommige studenten nemen deel aan het harmonieorkest, het symfonieorkest, interdisciplinaire producties, operaproducties enz.)

Gedetailleerde info over de leerinhoud is terug te vinden op de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur mbt groepsmusiceren
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen360,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00