Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Auditeren (postgraduaat)13469/3406/2425/1/30
Studiegids

Auditeren (postgraduaat)

13469/3406/2425/1/30
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - orkestinstrument
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sturtewagen Elisabeth
Andere co-titularis(sen): De Fleyt Karin, De Neve Guido, Moore Thomas, Overlach Miriam, Verhoyen Peter, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 285,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zelfstudie. De student kan evenwel raadgevingen vragen aan de hoofdvakdocent tijdens de individuele instrumentlessen.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef orkestinstrument postgraduaat

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student neemt deel aan de dummy-auditie op vrijwillige basis.
De student neemt deel aan de 3 workshops die georganiseerd worden in het kader van het vak Auditietraining.
De student studeert de orkesttrekken zelfstandig in maar raadpleegt de hoofddocent voor advies
De student beheerst het instrument en kan met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie

Leerinhoud

Lees het vademecum van je specifieke vakgroep voor gedetailleerde info over de leeractiviteiten.
Orkesttrekken zijn een basisonderdeel van de instrumentopleiding.
De studenten bereiden zich voor om professioneel te kunnen functioneren binnen een orkest. Daartoe studeren ze relevante (de passages die op verschillende audities gevraagd worden) passages voor hun instrument uit de orkestliteratuur en frequent gevraagde concerti of solowerken op audities in professionele orkesten. Er worden individuele en groepsgerichte lessen en 3 workshops gegeven. Er wordt een dummy auditie georganiseerd waar de studenten vrijwillig aan mogen deelnemen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren
CD-opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen270,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00Vaardigheidstoets artisitiek in de examenreeks.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00Vaardigheidstoets artisitiek in de examenreeks.

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
Een vaardigheidstoets voor een interne jury.

Examenprogramma
Blaasinstrumenten tijdens de examenperiode januari
• 8 opgelegde orkesttrekken. Deze orkesttrekken worden ten laatste 1 maand voor de proef aan de studenten opgegeven.
• de eerste en tweede beweging uit een klassiek concerto (behalve voor basklarinet: auditiewerk), te bepalen in overleg met de hoofdvakdocent.
Viool tijdens de examenperiode mei/juni
• 10 opgelegde orkesttrekken. Deze orkesttrekken worden ten laatste 1 maand voor de proef aan de studenten opgegeven.
• de eerste beweging van het concerto in G, D of A van Mozart, te bepalen in overleg met de hoofdvakdocent.
• eerste deel van een vioolconcerto naar keuze
Lage strijkinstrumenten tijdens de examenperiode mei/juni
• 10 opgelegde orkesttrekken. Deze orkesttrekken worden ten laatste 1 maand voor de proef aan de studenten opgegeven.
• de eerste beweging van een klassiek concerto, te bepalen in overleg met de hoofdvakdocent. (dit werk mag eventueel op het instrument examen opnieuw gespeeld worden)
• 1 solowerk geschikt voor een auditie
Harp tijdens de examenperiode mei/juni
• 8 opgelegde orkesttrekken. Deze orkesttrekken worden ten laatste 1 maand voor de proef aan de studenten opgegeven.
• 1 auditiewerk - te bepalen in overleg met de hoofdvakdocent
percussie & marimba tijdens de examenperiode mei/juni
• 8 opgelegde orkesttrekken. Deze orkesttrekken worden ten laatste 1 maand voor de proef aan de studenten opgegeven.

Evaluatienormen:
De student behaalt de gestelde eindcompetenties, toont aan dat hij/zij het instrument beheerst en dat hij/zij met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een partituur kan vertolken in de zeer specifieke context van een auditie.
De student moet minstens 50% van de punten behalen om te slagen op het opleidingsonderdeel.