Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Meertalige communicatie 132412/3378/2425/1/14
Studiegids

Meertalige communicatie 1

32412/3378/2425/1/14
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Truyen Robin
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Meertalige communicatie 1' behandelt de schrijf- en leesvaardigheden in het Nederlands en in een andere taal (Engels), specifiek voor de HR-context. De student leert vlot schrijven in communicatiesituaties typisch voor de beroepspraktijk, meer bepaald in de context van werving & selectie. De instructies voor dit OLOD zijn steeds in het Nederlands.


OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student communiceert schriftelijk en op een constructieve en duidelijke manier en in het juiste register in de context van het instroombeleid in het Nederlands.
De student haalt de kern uit een kort bericht in een HRM-context en kan deze opnieuw verwoorden in het Nederlands en in een vreemde taal.
De student hanteert een elementaire correcte HRM-gerelateerde woordenschat in het Nederlands en in een vreemde taal.
De student schrijft foutloos, constructief en in het juiste register in het Nederlands en in een vreemde taal.
De student legt de inhoud van wervingsdocumenten in het Nederlands en in een vreemde taal uit.
De student communiceert schriftelijk op een constructieve en duidelijke manier en in het juiste register in de context van het instroombeleid in een vreemde taal.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student maakt wervingsdocumenten op (bijvoorbeeld vacature, sollicitatiebrief of CV) in het Nederlands en in een vreemde taal.

Leerinhoud

Schrijf- en leesvaardigheidstraining in een HR-context (werving & selectie) in het Nederlands en in een vreemde taal (Engels)Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Digitap 
  • Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00