Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Organisatieleer31596/3378/2425/1/12
Studiegids

Organisatieleer

31596/3378/2425/1/12
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: El Issati Mariam
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Organisatieleer' bereidt voor om met verschillende (analytische) brillen naar organisaties te kijken. Om te ontdekken welke organisatiecontexten er bestaan en welke vorm het beste hulpmiddel is om de organisatiedoelstelling te bereiken. Het OLOD behandelt naast het nut en de noodzaak van een organisatiedoelstelling ook de thema's organisatiestructuren, -culturen, en overlegmodellen. Het OLOD 'Organisatieleer' bereidt voor op de stage en op het OLOD 'Duurzame en innovatieve arbeids- en organisatieontwikkeling'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creƫren.
De student (her)kent de basisprincipes van organisatieleer en de rol van HRM hierin.
De student beschrijft communicatiestructuren in organisaties.
De student herkent en beschrijft organisatiestructuren en culturen.
De student legt het belang uit van organisatiedoelstellingen.
De student lokaliseert en beschrijft de plaats, vorm en rol van HRM in een organisatiestructuur.
02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student classificeert organisatieculturen volgens taxonomie-cultuurmodellen.
De student classificeert organisatiestructuren volgens taxonomie-organisatiemodellen.
De student analyseert een organisatiegebonden thema op vlak van organisatiedoelstelling, -structuur en -cultuur.
09: Handelt plan- en projectmatig, ontwikkelt en implementeert projecten binnen de organisatie.
De student handelt plan- en projectmatig i.v.m. organisatiedoelstellingen.

Leerinhoud

  • Organisatieleer - Inzichten in organisatiedoelstellingen
  • Organisatiestructuren en -culturen
  • Organisatie- en cultuurmodellen en typologieën
  • Communicatie- en overlegstructuren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Digitap
  • Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00