Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Sociaal recht 132413/3378/2425/1/48
Studiegids

Sociaal recht 1

32413/3378/2425/1/48
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
 • Bachelor in het sociaal werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Thijs Inge
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Sociaal Recht 1' behandelt de algemene bepalingen, de inhoud, de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst de arbeidsduurreglementering en het collectief arbeidsrecht. Het OLOD behandelt eveneens specifieke reglementering zoals o.a. uitzendarbeid en telewerken. Concrete voorbeelden, oefeningen, rechtspraktijk en actualiteit maken het geheel aanschouwelijk. Het OLOD 'Sociaal Recht 1' bereidt voor op de dagdagelijkse praktijk van een HR-dienst en het toepassen van het arbeidsrecht aan de hand van praktisch gehanteerde rechtsbronnen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student beschrijft de regelgeving van de betaalde feestdagen en jaarlijkse vakantie.
De student beschrijft de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
De student beschrijft de werking van de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.
De student beschrijft het arbeidsreglement en het belang en de inhoud ervan.
De student geeft een overzicht van het collectief arbeidsrecht en het belang ervan.
De student omschrijft de algemene bepalingen met betrekking tot de wet op de arbeidsovereenkomst.
De student omschrijft de inhoud van de arbeidsovereenkomst.
De student omschrijft de soorten arbeidsovereenkomsten.
De student omschrijft de verschillende aspecten van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
De student omschrijft tijds-en plaatsonafhankelijk werken.
De student omschrijft de verschillende aspecten van de arbeidsduur.
De student verklaart begrippen uit het arbeidsrecht.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student gebruikt en formuleert juridische termen correct.
De student legt verbanden tussen het arbeidsrecht en de praktijk van HRM.
De student past theoretische inzichten toe op stellingen en casussen gerelateerd aan het arbeidsrecht.
De student legt de impact van de arbeidssituatie op de individuele werknemer uit.

Leerinhoud

 • Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978
 • De inhoud, schorsing, de uitvoering en duur van een arbeidsovereenkomst
 • Het arbeidsreglement
 • Collectief arbeidsrecht
 • Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
 • Telewerk 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Digitap
 • Heylen, D. & Melis, R. (laatste editie). Arbeidsrecht toegepast. Brussel: Larcier Intersentia.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00