Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Arbeids- en organisatiepsychologie38132/3378/2425/1/09
Studiegids

Arbeids- en organisatiepsychologie

38132/3378/2425/1/09
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Arbeids- en organisatiepsychologie' behandelt de invloed van psychologie op HRM. Er wordt ingezoomd op motivatiepsychologie en conflicthantering. De vraag wordt gesteld hoe werknemers maximaal kunnen bijdragen aan het organisatierendement en omgekeerd. Hoe wordt het welzijn van de werknemers verhoogd? Daarnaast wordt er stilgestaan bij hedendaagse (inter)nationale tendensen zoals o.a. het gebruik van testing binnen HRM. Welke trends worden gevolgd binnen de arbeids- en organisatiepsychologie? Het OLOD 'Arbeids- en organisatiepsychologie' bereidt voor op het OLOD 'Preventie en welzijn'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student benoemt de elementen van gedrag binnen de organisatie die een invloed hebben op kwaliteit van de arbeid en welzijn op het werk.
De student definieert motivatie en beschrijft diverse motivatietheorieƫn.
De student licht drijfveren en motivatieverhogende acties om het werknemersrendement te verhogen toe.
03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student licht actuele, internationale tendensen (zoals inclusie, diversiteit, nieuwe werken...) binnen het arbeids- en organisatiepsychologische werkveld toe.
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student geeft potentiƫle conflictbronnen tussen werknemers, teams, afdelingen,... van een organisatie uit een casus weer.
De student stelt vanuit een casus haalbare (economische en psychologische) oplossingen voor problemen gerelateerd aan de organisatiecultuur voor.
De student reflecteert over uitslagen van psychologische tests binnen het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie en formuleert hieruit aanbevelingen.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student herkent oorzaken van stress, werkonzekerheid en veiligheids- en gezondheidsklachten.

Leerinhoud

• Motivatie en diverse motivatietheorieën
• Capaciteiten en competenties
• Theorieën rond macht en leiding
• Oorzaken van stress, werkonzekerheid, veiligheids- en gezondheidsklachten
• Psychologische testings
• Conflictmanagement
• (inter)nationale tendsen in A&O psychologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Digitap
  • Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00