Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Professionele vaardigheden basis38138/3378/2425/1/19
Studiegids

Professionele vaardigheden basis

38138/3378/2425/1/19
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Praet Ellen
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Gysbrechts Els, Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Professionele vaardigheden basis' behandelt de principes van mondelinge communicatie en professionele gespreksvoering. Het OLOD 'Professionele vaardigheden' basis bereidt voor op de rol van professioneel gespreksleider in een HRM context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student koppelt de basisprincipes van professionele gespreksvoering aan het eigen functioneren.
De student hanteert bewust de eigen non-verbale communicatie in een simulatiegesprek.
De student past de principes van de LSD methode (luisteren, samenvatten en doorvragen) toe in een simulatiegesprek.
De student past theroretische principes van professionele gespreksvoering ( fasering en gesprekstechnieken) toe in een simulatiegesprek.
De student hanteert gesprekstechnieken om met gesprekshindernissen om te gaan in een simulatiegesprek.
De opdrachten zijn duidelijk, gestuctureerd en met een professionele schrijfstijl afgewerkt.
08: Professionaliseert zichzelf naar aanleiding van reflectie, feedback en nieuwe beroepsontwikkelingen.
De student maakt een SWOT analyse van zijn/haar eigen communicatiegedrag.
De student reflecteert over eigen sterktes en werkpunten bij simulaties.
De student zet feedback om in aandachtspunten voor het eigen communicatiegedrag.
De student geeft en ontvangt feedback aan medestudenten.

Leerinhoud

 • De basisprincipes van professionele gespreksvoering (communicatiefilters, non-verbale communicatie, actief luisteren, assertieve houding, effectieve communicatie, telefoneren, mentale kaart, anders principes,.. )
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Gespreksvoering: de LSD-methode (luisteren, samenvatten en doorvragen)
 • Gespreksvoering: non-verbale communicatie in een simulatiegesprek
 • Gespreksvoering: fasering en gesprekstechnieken
 • Gespreksvoering: omgaan met gesprekshindernissen
 • Reflectie en feedback m.b.t. eigen communicatiegedrag
 • SWOT-analyse van eigen communicatiegedrag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitap
 • Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

De resultaten van deelonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode geslaagd was, worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode. Deelonderdelen waarvoor je geslaagd was in de eerste examenperiode hoef je dus niet te herkansen. Let wel, dit principe van puntenoverdracht is niet van toepassing wanneer blijkt dat je ook in de tweede examenperiode niet geslaagd bent en dit olod moet hernemen in een volgend academiejaar. Er is nooit puntenoverdracht van onderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, deze onderdelen ben je verplicht te herkansen. In de tweede examenperiode worden deze scores automatisch op nul gezet. Zonder herkansing geen punten.