Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Veranderkunde38139/3378/2425/1/53
Studiegids

Veranderkunde

38139/3378/2425/1/53
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Veranderkunde' behandelt de kenmerken van verandering. Er wordt ingezoomd op veranderingen binnen het micro-, meso- en macroniveau. Hedendaagse tendensen in de samenleving worden besproken op het macroniveau. Er wordt vervolgens stilgestaan bij actuele thema's die zorgen voor veranderingen meso- en microniveau. Aan de hand van deze insteek wordt er vervolgens gekeken naar veranderingen op het mesoniveau waar er wordt ingezoomd op veranderingen binnen organisaties. Ten slotte wordt de invloed van wijzigingen op het macro- en mesoniveau besproken op het microniveau. Elke situatie, rekening houdend met het niveau, vraagt een andere oplossing en bijpassende houding. Veranderkunde bereidt voor het op OLOD 'Organisatieleer'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student onderzoekt veranderingen in de omgeving die een invloed kunnen hebben op HRM (macroniveau).
05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student legt verbanden tussen de grondhouding van de HR-professional en het sociaal agogisch handelen.
13: Begeleidt en professionaliseert teams en individuen bij opleidingstrajecten en ondersteunt veranderingsprocessen in organisaties.
De student beschrijft de relevantie van veranderkunde voor HRM.
De student beschrijft de verschillende bronnen en invalshoeken van verandering.
De student beschrijft de verschillende niveaus van psychosociaal functioneren en benoemt het belang voor HRM.
De student onderzoekt het individuele veranderingsproces, de voorwaarden en de effecten (microniveau).
De student onderzoekt veranderingen in gemeenschappen, groepen, instituties en organisaties (mesoniveau).
De student verklaart basisbegrippen uit de agogiek (veranderkunde).

Leerinhoud

  • Verschillende kenmerken van veranderkunde.
  • Verschillende niveaus van verandering (micro, meso en macro).
  • Verschillende houdingen bij verandering. Elke situatie vraagt voor een andere oplossing en bijpassende houding.
  • Betrokkenheid versus professionele afstand. Wanneer neem je welke houding aan?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Digitap
  • Studiewijzer
  • Handboek: 'Voor de verandering: een praktische inleiding in de agogische theorie' van Joep Brinkman.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00