Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werk & Maatschappij38140/3378/2425/1/87
Studiegids

Werk & Maatschappij

38140/3378/2425/1/87
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Claessens Dries
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Werk en maatschappij' behandelt de studie van het sociaal handelen in een brede arbeids- en organisatiecontext. De basisbegrippen en -theorieën geven je een kader om de sociale realiteit op de werkvloer kritisch te bestuderen en te begrijpen. Het opleidingsonderdeel situeert het belang van het sociologisch perspectief voor de HR-professional. Het OLOD bereidt voor op het OLOD 'organisatieleer'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student beschrijft de kenmerken en uitdagingen van de arbeidsmarkt en haar omliggende beleid.
De student beschrijft de plaats van arbeid en organisatie in de samenleving.
De student definieert de voornaamste begrippen uit de arbeidssociologie in relatie tot het beroep.
De student kritiseert de arbeidsmarkt vanuit een aantal sociologische theorie├źn.
De student omschrijft de verschillende arbeidssociologische paradigma's.
De student beschrijft de betekenis en relevantie van sociologische begrippen en theorie├źn voor zijn beroepsuitoefening.
De student past sociologische paradigma's toe op arbeids- en organisatiecontexten in relatie tot zijn beroepsuitoefening.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student plaatst de arbeidsmarkt in een comparatief perspectief.

Leerinhoud

  • Algemene paradigma's uit de arbeidssociologie.
  • Specifieke theorieën en stromingen uit de arbeidssociologie in relatie tot HRM.
  • Arbeid in de verzorgingsstaat.
  • Arbeid en arbeidsmarkt in historisch en mondiaal perspectief.
  • Verbinden van sociologische en sociaal-beleidsmatige noties met het beroepenveld van HRM.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Reader 'Werk & Maatschappij'
  • Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00