Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Inleiding in de psychologie38137/3378/2425/1/82
Studiegids

Inleiding in de psychologie

38137/3378/2425/1/82
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Inleiding in de psychologie' behandelt enkele inleidende kaders die relevant zijn voor de HR-professional. We belichten accenten binnen de psychologie en de verschillende toepassingen van de psychologie in het werkveld. Centraal staan de sociale psychologie, psychopathologie en ziektebeelden, relevant voor HRM. In het laatste gedeelte ga je dieper in op het verband tussen gedrag en gezondheid. Het OLOD 'Inleiding in de Psychologie' bereidt voor op het OLOD 'Arbeids-en organisatiepsychologie'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creƫren.
De student beschrijft de relevantie van psychologie voor HR-professional en verklaart daarbij basisbegrippen.
De student stelt acties m.b.t. gezondheid voor bij het optimaliseren van een preventiebeleid.
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student herkent hedendaagse ziektebeelden binnen HRM.
De student beschrijft de dimensies van geestelijke gezondheid.
De student licht de invloed van persoonlijkheidskenmerken op de organisatiecultuur toe.
07: Neemt kritisch de gewenste rol aan tegenover de verschillende stakeholders naargelang de context en de spanningsvelden die deze verschillende rollen met zich mee kunnen brengen.
De student vergelijkt de inzichten uit verschillende psychologische stromingen en attribueert deze aan de rol van een HR-professional.
13: Begeleidt en professionaliseert teams en individuen bij opleidingstrajecten en ondersteunt veranderingsprocessen in organisaties.
De student beschrijft het domein van sociale psychologie.
De student licht de invloed van de sociale psychologie op de organisatiecontext zoals teams, leidinggevenden etc. toe.

Leerinhoud

  • Algemene inleiding van de psychologie
  • Sociale psychologie - Persoonlijkheidspsychologie
  • Psychopathologie en ziektebeelden
  • Gezondheidspsychologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Digitap
  • Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00