Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Inleiding in het recht39483/3378/2425/1/62
Studiegids

Inleiding in het recht

39483/3378/2425/1/62
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Praet Ellen
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Inleiding in het recht' behandelt op een overzichtelijke wijze een inleiding in het recht en ons Belgisch rechtssysteem, zoals de deelgebieden en bronnen van het recht, de algemene werking van het Belgisch staatsrecht en de gerechtelijke organisatie. Verder komen basisprincipes van het verbintenissenrecht en m.b.t. rechtspersonen aan bod. Concrete voorbeelden, oefeningen, rechtspraktijk en actualiteit maken het geheel aanschouwelijk. Het OLOD 'Inleiding in het recht' legt de basis om de daaropvolgende semesters te verdiepen in het sociaal recht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student beschrijft de kenmerken van de Belgische Staat.
De student beschrijft de basisprincipes van het verbintenissenrecht.
De student gebruikt juridische termen correct.
De student legt de bronnen van het recht uit.
De student legt de gerechtelijke organisatie van het Belgisch rechtsysteem uit aan de hand van stellingen.
De student legt verbanden tussen de basisprincipes van het staatsrecht en de verhouding tussen de verschillende politieke instellingen van de federale staat in nationale context.
De student omschrijft recht en zijn kenmerken.
De student beschrijft de politieke instellingen in federaal Belgiƫ.
De student beschrijft soorten subjectieve rechten en de deelgebieden van het recht
De student schetst het concept rechtspersoonlijkheid en de verschillende soorten rechtspersonen
De student past theoretische inzichten i.v.m. de gerechtelijke organisatie toe op stellingen.

Leerinhoud

 • Wat is recht? 
 • De deelgebieden van het recht
 • De bronnen van het recht
 • De kenmerken van de Belgische staat
 • De Belgische staatsinstellingen (federaal, gemeenschappen en gewesten) en controlerende instellingen
 • Rechtshandhaving door de Belgische gerechtelijke organisatie (Justitie)
 • Basisprincipes verbintenissenrecht
 • Basis rechtspersonen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitap
 • Studiewijzer
 • Handboek: Select & Learn 'Inleiding in het recht' samengesteld door Ellen Van Praet van handboek Van Hoecke, M. & Bouckaert, B. (2021). Inleiding tot het recht, Leuven: Acco Learn.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00