Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Sociaal recht 232419/3378/2425/1/58
Studiegids

Sociaal recht 2

32419/3378/2425/1/58
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het olod 'Sociaal recht 2' behandelt arbeidsrecht i.v.m. belonen en het sociale zekerheidsrecht. Je krijgt inzicht in het wettelijk kader m.b.t. belonen, alsook in de sociale zekerheid in België (de algemene werking en takken van de sociale zekerheid). Concrete voorbeelden, oefeningen, rechtspraktijk en actualiteit maken het geheel aanschouwelijk. Het olod 'Sociaal recht '2 bereidt voor op de dagdagelijkse praktijk van een HR-dienst en het toepassen van arbeidsrecht m.b.t. belonen en sociale zekerheidsrecht aan de hand van praktisch gehanteerde rechtsbronnen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student beschrijft de algemene werking en takken van de sociale zekerheid.
De student beschrijft de basisprincipes van het sociaal statuut van de zelfstandige.
De student beschrijft de regelgeving en werking van gezinsbijslag en het groeipakket.
De student beschrijft de regelgeving van belonen en alternatieve beloningsvormen.
De student definieert en hanteert juridische termen uit het sociale zekerheidsrecht correct.
De student legt de impact van de arbeidssituatie, m.b.t. sociaal zekerheidsrecht, op de individuele werknemer uit.
De student omschrijft de regelgeving en werking van de federale sociale bijstand en de vlaamse bijstand aan personen.
De student omschrijft de regelgeving en werking van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
De student omschrijft de regelgeving en werking van professionele risico's (arbeidsongevallen en beroepsziekten).
De student situeert werkloosheid, pensioenen en SWT in het sociale zekerheidsrecht.
De student verklaart begrippen uit het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
De student analyseert een concrete juridische situatie vanuit het sociaal recht en informeert en geeft advies hieromtrent.
De student past de algemene werking en takken van de sociale zekerheid toe in een casus.
De student past de regelgeving van het loon en alternatieve beloningsvormen toe in een casus.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student legt verbanden tussen het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en de praktijk van HRM.
De student past het arbeidsrecht m.b.t. belonen en sociale zekerheidsrecht toe op een gegeven casus.
De student past theoretische inzichten toe op stellingen gerelateerd aan het arbeidsrecht m.b.t. belonen en sociale zekerheidsrecht.
De student maakt een juridische fiche van een werknemer.

Leerinhoud

- Lonen
- Sociale zekerheidsrecht situering, werking en takken
- Ziekte en invaliditieitsverzekering
- Arbeidsongevallen en beroepsziekten
- Gezinsbijslag en groeipakket
- Werkloosheid Pensioenen en SWT
- Sociale bijstand en Vlaamse bijstand aan personen
- Het sociaal statuut van de zelfstandige

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Digitap
  • Handboek Heylen, D. (laatste editie). Sociaal zekerheidsrecht toegepast. Brussel: Larcier Intersentia
  • Handboek Heylen, D. & Melis, R. (laatste editie). Arbeidsrecht toegepast. Brussel: Larcier Intersentia

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

De resultaten van deelonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode geslaagd was, worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode. Deelonderdelen waarvoor je geslaagd was in de eerste examenperiode hoef je dus niet te herkansen. Let wel, dit principe van puntenoverdracht is niet van toepassing wanneer blijkt dat je ook in de tweede examenperiode niet geslaagd bent en dit olod moet hernemen in een volgend academiejaar. Er is nooit puntenoverdracht van onderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, deze onderdelen ben je verplicht te herkansen. In de tweede examenperiode worden deze scores automatisch op nul gezet. Zonder herkansing geen punten.