Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
HRM & technologieën 239476/3378/2425/1/18
Studiegids

HRM & technologieën 2

39476/3378/2425/1/18
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste jaar legden we de basis en gingen we in op de MS Office Tools en hun meest gebruikte toepassingen binnen HR.

In het tweede jaar gaan we kijken naar de verschillende digitale tools die specifiek eigen zijn voor HR.

We zullen zien welke rol de verschillende technologieën spelen voor de verschillende HR-functies en slaan hierbij de brug naar de theorie van de rollen van Ulrich. Om het geheel te kunnen kaderen en een overkoepelend beeld te krijgen, schetsen we ook de evolutie van de HR-technologieën. We bespreken natuurlijk ook hun concrete toepassingen in het HRM-werkveld. Als laatste mag artificiële intelligentie (AI) natuurlijk niet ontbreken. We gaan na wat de impact en mogelijke toepassingen zijn binnen het HRM-werkveld.

Voor de duidelijkheid voegen we nog even toe dat dit geen IT-opleiding is maar het is wel belangrijk dat de student begrijpt welke soorten HR-tools er zijn en hoe en waarom ze gebruikt worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student herkent het belang van het integer omgaan met HR-technologieën.
De student herkent vanuit zijn rol de verschillende technologieën en plaatst deze in het grotere HR-geheel (HR life cycle).
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student beschrijft de verschillende soorten van HR-applicaties die deel uit maken van de HR-cyclus.
De student geeft een overzicht van het ontstaan van HR-technologieën.
De student herkent de verschillende soorten van HR-applicaties.
De student legt het begrip "HR as a service" uit.
De student vertelt in eigen woorden hoe HR-systemen geïmplementeerd kunnen worden op het tactische niveau van de organisatie.
11: Maakt gebruik van de gepaste ICT-tools ter ondersteuning van HRM-processen en implementeert daarbij de digitale trends.
De student beschrijft de basisprincipes van de toekomst van HR-technologieën op de werkvloer (inleiding tot Artificiële intelligentie en HR).
De student beschrijft wie er eigenaar is in een organisatie van bepaalde HR-technologieën.

Leerinhoud

  • Het 'waarom' van HR technologieën
  • Het ontstaan van HR technologieën
  • De rollen van Ulrich en de rol van HR-technologieën hierin
  • Hoe op een integere en ethische manier omgaan als HR-professional met deze tools
  • Inleiding tot Artificiële intelligentie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- PowerPoint
- Cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00