Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Meertalige communicatie 232423/3378/2425/1/00
Studiegids

Meertalige communicatie 2

32423/3378/2425/1/00
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit semester is het centrale HR-thema 'beoordelen en belonen'. Aan de hand van teksten en dialogen zullen we rond dit thema werken in het Nederlands en een vreemde taal (Engels). We zullen mondelinge en schriftelijke oefeningen maken. De nadruk ligt op mondelinge taalvaardigheid in de vreemde taal (Engels).

We werken altijd rond een HR-thema en de bedoeling is dat je jezelf het specifieke vakjargon ook eigen maakt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student voert op een integere, diplomatische en oplossingsgerichte manier een dialoog in een vreemde taal.
De student voert op een integere, diplomatische en oplossingsgerichte manier een dialoog in het Nederlands.
06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student communiceert in het Nederlands foutloos, constructief en in het juiste register.
De student gebruikt het juiste register van woordenschat rond het thema beoordelen en belonen.
De student haalt de kern uit een kort bericht in een HR-context (beoordelen en belonen) en kan deze opnieuw verwoorden in een vreemde taal.
De student hanteert elementaire woordenschat in een andere taal in HR-verband in de context van beoordelen en belonen.
De student voert een HR-dialoog in een vreemde taal rond het thema beoordelen en belonen.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student verduidelijkt de inhoud van personeelsdocumenten rond het thema beoordelen en belonen in een andere taal.

Leerinhoud

- Thema rond beoordelen en belonen: zinsbouw in het Nederlands en een vreemde taal
- Thema rond beoordelen en belonen: semantiek in het Nederlands en een vreemde taal
- Thema rond beoordelen en belonen: mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en een vreemde taal

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- PowerPoint
- Cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00