Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Internationale kijk op diversiteit en inclusie39478/3378/2425/1/86
Studiegids

Internationale kijk op diversiteit en inclusie

39478/3378/2425/1/86
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel geeft een verdiepende internationale kijk op de thema's diversiteit en inclusie tegen de achtergrond van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Dit binnen een wereld of arbeidsmarkt die volatiel, onzeker, complex en ambigu is. Dit geeft bekommernissen, maar ook kansen en de noodzaak op een verdiepende kijk op thema's als interculturele communicatie, inburgering, migratie, integratie, diversiteit en inclusie.

Tijdens een internationale tweedaagse uitwisseling pas je de aangereikte theorie toe in de praktijk of in casussituaties.

Deelname aan deze uitwisseling is een voorwaarde om de eindreflectieopdracht (portfolio) te kunnen maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creƫren.
De student (her)kent de basisprincipes van de thema's interculturele communicatie, inburgering, migratie, integratie, diversiteit en inclusie.
02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student onderzoekt en analyseert de concepten diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt en binnen organisaties.
03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student onderkent de realiteit van een VUCA wereld en arbeidsmarkt en de noodzaak van aanhoudende inclusieve duurzame tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
De student onderzoekt en analyseert het beleid m.b.t. inburgering, migratie en integratie.
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student relateert diversiteits- en inclusiekaders aan de eigen leefwereld, het eigen denken en handelen.
08: Professionaliseert zichzelf naar aanleiding van reflectie, feedback en nieuwe beroepsontwikkelingen.
De student reflecteert over de eigen positie als toekomstig HR-professional m.b.t. het thema diversiteit en inclusie.
09: Handelt plan- en projectmatig, ontwikkelt en implementeert projecten binnen de organisatie.
De student participeert actief aan onderzoeks(werk)groepen in een internationale uitwisseling
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student genereert een visie of mening op vlak van diversiteit en inclusie via opdrachten en reflectie.

Leerinhoud

- Je verdiept je kennis over inclusieve duurzame economische groei, diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt en binnen organisaties.
- Door het maken van een portfolio verwerk je de theoretische kennis van de hoor- en gastcolleges en van de tweedaagse internationale uitwisseling.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Deelname aan de uitwisselingstweedaagse is een voorwaarde om de eindreflectieopdracht (portfolio) te kunnen maken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Deelname aan de uitwisselingstweedaagse is een voorwaarde om de eindreflectieopdracht (portfolio) te kunnen maken.