Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Sociaal recht 332424/3378/2425/1/34
Studiegids

Sociaal recht 3

32424/3378/2425/1/34
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het olod 'Sociaal recht 3' behandelt arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht relevant bij het beëindigen van een arbeidsverhouding (het einde van de arbeidsovereenkomst, ontslag, werkloosheid, SWT, pensioenen). Concrete voorbeelden, oefeningen, rechtspraktijk en actualiteit maken het geheel aanschouwelijk. Het olod 'Sociaal recht 3' bereidt voor op de dagdagelijkse praktijk van een HR-profesisonal en het toepassen van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht relevant bij het beëindigen van een arbeidsverhouding aan de hand van praktisch gehanteerde rechtsbronnen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student beschrijft de regelgeving en werking van werkloosheid, arbeidsvoorziening en SWT.
De student beschrijft de regelgeving van het einde van de arbeidsovereenkomst.
De student hanteert juridische termen correct.
De student analyseert een concrete juridische situatie vanuit het sociaal recht en informeert en geeft de verschillende betrokkenen advies hieromtrent.
De student beschrijft de regelgeving en werking van pensioenen.
De student informeert en geeft advies rond het einde van de arbeidsovereenkomst.
De student legt verbanden tussen het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en de praktijk van HRM en geeft hierover advies aan betrokkenen.
De student past de regelgeving van het einde van de arbeidsovereenkomst toe in een casus.
De student past het sociale zekerheidsrecht relevant bij het beƫindigen van een arbeidsverhouding toe op een gegeven casus.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student legt de impact van de arbeidssituatie op de individuele werknemer uit.

Leerinhoud

- Einde van de arbeidsovereenkomst
- Werkloosheid arbeidsvoorziening en SWT
- Pensioenen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Digitap
  • Handboek Heylen, D. & Melis, R. (laatste editie). Arbeidsrecht toegepast. Brussel: Larcier Intersentia.
  • Handboek Heylen, D. (laatste editie). Sociaal zekerheidsrecht toegepast. Brussel: Larcier Intersentia.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

De resultaten van deelonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode geslaagd was, worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode. Deelonderdelen waarvoor je geslaagd was in de eerste examenperiode hoef je dus niet te herkansen. Let wel, dit principe van puntenoverdracht is niet van toepassing wanneer blijkt dat je ook in de tweede examenperiode niet geslaagd bent en dit olod moet hernemen in een volgend academiejaar. Er is nooit puntenoverdracht van onderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, deze onderdelen ben je verplicht te herkansen. In de tweede examenperiode worden deze scores automatisch op nul gezet. Zonder herkansing geen punten.