Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Meertalige communicatie 339480/3378/2425/1/57
Studiegids

Meertalige communicatie 3

39480/3378/2425/1/57
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De krapte op de arbeidsmarkt is geen nieuw gegeven meer. Organisaties gaan op zoek naar oplossingen en werven regelmatig profielen aan van over de landsgrenzen. Deze medewerkers hebben vaak de juiste competenties maar zijn daarom niet altijd de taal machtig. Denk bijvoorbeeld maar aan een lasser uit een Oost-Europees land die komt werken bij een aannemer in Vlaanderen of een ingenieur uit Noord-Afrika die een baan heeft bij een autofabrikant. In Vlaanderen zijn vooral het Nederlands en het Engels de communicatiemiddelen bij uitstek daarnaast beroepen mensen zich op het Frans of soms ook een andere taal die ze kennen. Wanneer het dan moeilijk wordt om elkaar taalkundig maar ook cultureel te begrijpen kan dit voor uitdagingen zorgen op de werkvloer: veiligheid (wat wil mijn collega nu juist dat ik doe?), samenwerken, projecten uitvoeren en sturen... Het is belangrijk dat HR-professionals weten hoe ze hier mee om kunnen gaan.

In dit OLOD krijg je verschillende kaders aangeboden om naar interculturele communicatie te kijken en hiermee om te gaan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student past de principes van interculturele gespreksvoering toe in een casus.
06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student ontleedt hoe verschillende culturen op de werkvloer met elkaar kunnen communiceren.
De student reflecteert over interculturele communicatie en de eigen positie in functie van zijn toekomstige rol als HR-professional.
De student analyseert interculturele communicatie vanuit verschillende kaders.
07: Neemt kritisch de gewenste rol aan tegenover de verschillende stakeholders naargelang de context en de spanningsvelden die deze verschillende rollen met zich mee kunnen brengen.
De student motiveert het belang van interculturele gespreksvoering.
De student verduidelijkt de impact van communicatie op beleidsniveau, in het licht van diversiteit en de inclusie.

Leerinhoud

Het OLOD focust op interculturele communicatie. Onder andere volgende topics komen aan bod:

  • Algemene principes van communicatie op de werkplek
  • Sociale representaties, analyse en interventiekader
  • Diversiteit en inclusiviteit
  • Intergenerationele communicatie
     

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Digitap

- Studiewijzer

- PowerPoint

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00