Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sociale wetgeving39455/3368/2425/1/53
Studiegids

Sociale wetgeving

39455/3368/2425/1/53
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Smet Ria
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Inleiding tot het recht.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je hoe belangrijk kennis van het sociale recht is voor werknemers/ zelfstandigen en dus ook voor de accountant. Je maakt je de basisregels van deze materie eigen. Je ontdekt echter ook het belang van actuele rechtsbronnen aangezien deze materie voortdurend in evolutie is. Je krijgt inzicht in de verschillen tussen de sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen.
Rechtsregels over arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht worden uitgelegd en toegepast in concrete casussen. De praktische toepassingen illustreren het belang van deze materie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je onderscheidt de verschillende organen van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de rechtsbronnen van het sociaal recht.
Je verklaart het belang van actuele rechtsbronnen.
Je onderscheidt de belangrijkste verschillen tussen de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen.
Je lost casussen op over de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid en de arbeidsongevallen met behulp van de basisregels.
Je legt de basisbegrippen van de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid en de arbeidsongevallen uit.
Je toont de basisregels inzake arbeidsreglementering en welzijn op het werk aan.
Je past de regels inzake schorsing en beƫindigen van de arbeidsovereenkomst toe in een casus.
Je verklaart de regels inzake schorsing en beƫindigen van de arbeidsovereenkomst.
Je benoemt de basisregels voor arbeidsovereenkomsten.

Leerinhoud

Vakorganisaties en collectieve overlegorganen
Hiërarchie van de rechtsbronnen in het sociaal recht: het belang van CAO's
Arbeidsovereenkomsten: 
 - basisregels en soorten
 - specifieke regels voor enkele bijzondere arbeidsovereenkomsten
 - schorsingsgronden
 - beëindiging van de arbeidsovereenkomst van bepaalde en onbepaalde duur
Arbeidsreglementering: arbeidsduur en welzijn op het werk
Sociale zekerheid voor werknemers:verschillende onderdelen én regeling voor arbeidsongevallen
Sociale zekerheid voor zelfstandigen: hoofd – en bijberoep en verschillen/gelijkenissen met sociale zekerheid van werknemers

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Praktisch sociaal rechtVerplicht
  • Auteur: L. Laurysens, L. De Bruyckere, V. Verdeyen, G. Polspoel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.