Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financiële analyse 139494/3368/2425/1/21
Studiegids

Financiële analyse 1

39494/3368/2425/1/21
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Moreau Vanessa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het olod Financiële analyse 1 behandelt de berekening van belangrijke financiële ratio's die aan de basis liggen van beleidsbeslissingen.
Je wordt voorbereid op het beoordelen van een financiële toestand van een onderneming.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past de Belgische wetgeving toe bij de opstelling, openbaarmaking en financiële analyse van de jaarrekening.
Je onderkent de inhoud van de balansposten en posten uit de resultaatrekening.
Je verwerkt een enkelvoudige jaarrekening tot een overzichtelijk geheel ter analyse.
Je past de basistechnieken toe voor de analyse van een jaarrekening meer bepaald horizontale analyse, verticale analyse, analyse van de liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en toegevoegde waarde.
Je interpreteert de verschillende ratio's en geanalyseerde cijfers uit de jaarrekening.
Je beoordeelt als accountant de financiële gezondheid van een onderneming a.d.h.v. een financiële analyse van een enkelvoudige jaarrekening.
Je beoordeelt de financiële analyse van een onderneming vanuit het standpunt van diverse stakeholders.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je past de Belgische wetgeving toe bij de opstelling, openbaarmaking en financiële analyse van de jaarrekening.

Leerinhoud

 • Bespreking van de onderdelen van de jaarrekening
 • Wetgevend kader m.b.t. de jaarrekening
 • Horizontale en verticale analyse
 • Ratio-analyse: liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit, productiviteit, toegevoegde waarde
 • Schema van Dupont
 • Sectoriële vergelijkbaarheid van jaarrekeningen

Studiematerialen (lijst)

Lesmateriaal en PowerPoints op DigitAPVerplicht
Financiële analyse van de jaarrekening toegepastVerplicht€ 35,00
 • Auteur: M. Kimpe, C. Coppens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Opmerking: Gedurende de eerste 6 weken van het semester.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.Zie Digitap voor verdere instructies.