Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financiële analyse 239495/3368/2425/1/55
Studiegids

Financiële analyse 2

39495/3368/2425/1/55
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kimpe Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Financiële analyse 1 OF eerder ingeschreven voor Financiële analyse 1) EN binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 1 EN eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 2.

Korte omschrijving

Je leert de financiële gezondheid van en onderneming analyseren aan de hand van haar jaarrekening. Als vervolg op financiële analyse 1, gaat nu bijzondere aandacht uit naar geld- en goederenstromen, hefbomen en de positie in de ondernemingsgroep. Up-to-date zijn wat betreft kennis over bestaande rapporteringen is daarbij cruciaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je vergelijkt de financiële gezondheid van een onderneming met algemene normen en met andere ondernemingen en sectoren.
Je licht alle goederenstromen kritisch door aan de hand van de analyse van de exploitatiecyclus (voorraad, klanten, leveranciers) van een enkelvoudige jaarrekening.
Je licht geldstromen kritisch door aan de hand van de cashflowanalyse van een enkelvoudige jaarrekening.
Je vergelijkt geld- en goederenstromen met normen, jaarrekeningen van andere ondernemingen en sectoren.
Je licht de soorten hefboomwerking in de onderneming toe ahv haar enkelvoudige jaarrekening.
Je toont het belang aan van hefboomwerking in het financieel beleid van een onderneming.
Je formuleert aanbevelingen om het financiële beleid bij te sturen op basis van de uitgevoerde financiële analyses.
Je hebt inzicht in de actuele regelgeving van de financiële en niet-financiële rapportering voor ondernemingen.
Je past de in een Belgische enkelvoudige jaarrekening courante internationale begrippen toe, zoals EBIT(DA), (min.vereiste) NOPAT, WACC, CAPEX, enz.
Je kadert de financiële positie van een onderneming in haar ondernemingsgroep.
Je licht de affiliatieverbanden tussen ondernemingen toe.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op financiële analyse 1 en behandelt:

Financiële analyse:

- cashflowanalyse (geldstromen)

- analyse van de exploitatiecyclus (goederenstromen)

- hefboomwerkingen

- financiële en niet-financiële rapportering van ondernemingen en ondernemingsgroepen

- Internationale begrippen: EBIT(DA), CAPEX, NOPAT, FREE CASHFLOW, ...

Consolidatie:

- overzicht van de ondernemingsgroep: affliatieverbanden

- consolidatiekring, consolidatiemethodes, uitsluitingen en weglatingen

- vergelijking van de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening
Studiematerialen (lijst)

ConsolidatieVerplicht
  • Auteur: Mieke Kimpe
Financiële analyse van de jaarrekening toegepastVerplicht€ 35,00
  • Auteur: M. Kimpe, C. Coppens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
  • Opmerking: Gedurende de laatste 6 weken van het semester.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Werkstuk. Open Boek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Werkstuk. Open boek.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

De student wordt aan de hand van wekelijkse deelopdrachten ondersteund bij de verwerking van de geziene leerstof.

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.