Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
De administratieve organisatie39551/3320/2425/1/64
Studiegids

De administratieve organisatie

39551/3320/2425/1/64
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat accounting administration als De administratieve organisatie_FT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Neve Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel 'De administratieve organisatie' leer je welke plaats de boekhoudkundige afdeling heeft in een organisatie. Je maakt kennis met de verschillende administratieve processen in een organisatie. Je krijgt inzicht in het belang en in de werking van het boekhoudkundig proces.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2 Je bereidt betalingen voor op basis van goedgekeurde bewijsstukken en onderneemt de nodige acties in het kader van het crediteurenbeheer en de voorraadadministratie.
Je zoekt gegevens van bedrijven op via het kbo.
OLR 4 Je codeert en verwerkt de onderliggende documenten in het aankoop-, verkoop-, financieel en divers dagboek, je houdt de analytische boekhouding bij en doet de afstemming met de eigen boekhouding.   
Je beschrijft het geheel van de goederendocumentenstroom.
OLR 7 Je bereidt de proef- en saldibalans en de jaarrekening voor in functie van de periodieke en jaarafsluiting en doet de courante inventaris- en eindejaarsverrichtingen.
Je begrijpt de opbouw van een balans en resultatenrekening.
OLR 9 Je maakt gestandaardiseerde rapporten en analyses op vraag van je leidinggevende en volgt administratieve dossiers op.
Je situeert de boekhoud- en financiële afdeling binnen een (middel-)groot bedrijf.
Je geeft de verbanden weer tussen de verschillende bedrijfsprocessen binnen een onderneming.
Je geeft het boekhoudkundig proces weer dat zich afspeelt binnen een bedrijf.
Je onderkent het belang van de boekhouding met oog voor correctheid en volledigheid en hun rol binnen de organisatie.
Je berekent eenvoudige ratio’s.
Je maakt een eenvoudige kasplanning.
Je onderscheidt de verschillen in administratieve verplichtingen tussen grote, kleine en micro ondernemingen.
OLR 12 Je handelt deontologisch correct en respecteert interne en externe procedures.
Je duidt het belang aan van functiescheiding, interne en externe controle om vergissingen en fraude tegen te gaan.

Leerinhoud

 • Het belang en de rol van de boekhoudafdeling en de financiële afdeling binnen een onderneming.
 • De structuur van een bedrijf kunnen uitleggen aan de hand van een organigram. 
 • De verbanden tussen de verschillende bedrijfsprocessen begrijpen en het belang van de boekhouding hierin toelichten. 
 • Belangrijkheid van de boekhoudkundig met oog voor correctheid en volledigheid.
 • De accenten bij interne en externe controle op gebied van boekhouding.
 • Het belang van functiescheiding binnen een (middel)groot bedrijf.
 • Beschrijven van de volledige goederendocumentenstroom.
 • Begrijpen van de opbouw en het belang van de balans en de resultatenrekening.
 • Berekenen en begrijpen van eenvoudige boekhoudkundige ratio's.
 • Begrijpen van het belang van een kasplanning en maken van een eenvoudige kasplanning aan de hand van boekhoudkundige informatie.
 • Opzoeken van gegevens van bedrijven in het KBO.
 • Bepalen of een onderneming groot, klein of micro is en de administratieve verplichtingen kennen die daaruit voortvloeien.Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.