Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sociaal recht39552/3320/2425/1/01
Studiegids

Sociaal recht

39552/3320/2425/1/01
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel zal je kennis maken met de wet- en regelgeving omtrent de arbeidsovereenkomst en arbeidsongevallen. Je maakt kennis met het sociale zekerheidsrecht en collectief arbeidsrecht. Dit opleidingsonderdeel bereidt je voor op de toepassing van de wet- en regelgeving in de beroepspraktijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 6 Je bereidt fiscale dossiers en controles voor, doet de btw-aangiftes en -reconciliaties en levert de nodige informatie aan.
Je geeft een overzicht van de basisregels voor arbeidsovereenkomsten.
Je benoemt de regels inzake schorsing en beƫindigen van de arbeidsovereenkomst.
Je past de regels inzake schorsing en beƫindigen van de arbeidsovereenkomst toe in een casus.
Je legt de basisregels inzake arbeidsreglementering en welzijn op het werk uit.
Je benoemt de basisbegrippen van de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid en de arbeidsongevallen.
Je lost casussen op over de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid en de arbeidsongevallen met behulp van de basisregels.
Je onderscheidt de belangrijkste verschillen tussen de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen.
OLR 11 Je reflecteert over je talenten en groeikansen en neemt initiatief tot bijleren in een steeds veranderende sector.
Je onderscheidt de verschillende organen van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de rechtsbronnen van het sociaal recht.

Leerinhoud

 • Collectieve arbeidsverhoudingen
 • Rechtsbronnen; ondermeer CAO' s
 • Arbeidsovereenkomsten: basisprincipes en enkele bijzondere arbeidsovereenkomsten
 • Schorsing en beëindiging van arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsreglementering
 • Sociale zekerheid werknemers en zelfstandigen

 

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Praktisch sociaal rechtVerplicht
 • Auteur: L. Laurysens, L. De Bruyckere, V. Verdeyen, G. Polspoel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.