Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communicatietraining 237955/3320/2425/1/23
Studiegids

Communicatietraining 2

37955/3320/2425/1/23
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adahchour Zohra
Andere co-titularis(sen): Volders Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Je leert professioneel communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Communicatietechnieken en -middelen die van belang zijn voor een boekhouder worden toegelicht en vaardigheden ingeoefend. Niet alleen correcte taal staat daarbij voorop, maar ook geschikt Nederlands, toegepast in accountingcontexten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 8 Je communiceert professioneel in het Nederlands zowel intern als extern.
Je voert een zakelijk telefoongesprek.
Je past een correcte e-mailetiquette toe binnen de accountancysector.
Je past specifieke, vakgerelateerde terminologie uit de accountancysector toe.
Je hanteert geschikt Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, in verschillende zakelijke situaties binnen de accountancysector.
Je geeft en ontvangt feedback op een professionele manier.
Je demonstreert vergader- en overlegtechnieken.
Je schrijft de notulen van een vergadering.
Je hanteert presentatietechnieken.

Leerinhoud

 • Taal: spelling, grammatica en stijl
 • Vakjargon uit de accountingsector
 • Zakelijk e-mailen 
 • Zakelijk telefoneren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Vergader- en overlegtechnieken toepassen
 • Notuleren
 • Presentatietechnieken toepassen

Studiematerialen (lijst)

Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
 • Auteur: Lector
Bij wijze van sprekenAanbevolen€ 49,50
 • Auteur: Leen Pollefliet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00mondeling, details in studiewijzer
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk, details in studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk, details in studiewijzer
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00mondeling, details in studiewijzer

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.