Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Digital skills 239512/3320/2425/1/96
Studiegids

Digital skills 2

39512/3320/2425/1/96
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat accounting administration als Digital skills 2_FT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Halsberghe Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Digital skills 1 OF simultaan te volgen met Digital skills 1.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Je leert professioneel werken met Microsoft 365 Excel NL. Je leert o.m. de opmaak van een werkblad (automatisch) instellen, werkbladen en werkmappen afdrukken, grafieken maken, Excel-functies gebruiken, formules maken, lijsten gebruiken en draaitabellen en -grafieken maken. 

De focus ligt specifiek op het toepassen van Excel-vaardigheden binnen de boekhoudcontext.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 5 Je werkt vlot met de meest gangbare boekhoud- en kantoorsoftware en houdt de databanken up-to-date.
Je treedt zelfstandig op met Microsoft Excel.
Je herkent de gebruikte tools van Microsoft Excel in een bestand.
Je past vlot en efficiënt handelingen in Microsoft Excel toe om berekeningen te maken.
Je past vlot en efficiënt handelingen in Microsoft Excel toe om gegevens (automatisch) op te maken.
Je past vlot en efficiënt handelingen in Microsoft Excel toe om gegevens op te zoeken.
Je past vlot en efficiënt handelingen in Microsoft Excel toe om gegevens overzichtelijk weer te geven.
Je past vlot en efficiënt handelingen in Microsoft Excel toe om gegevens te analyseren.
Je past vlot en efficiënt handelingen in Microsoft Excel toe om oplossingen te bieden aan praktijkgevallen.

Leerinhoud

Microsoft 365 Excel NL
1.Basisbewerkingen Excel
2.Formules, adressen en validatie
3.De opmaak van het werkblad instellen
4.Werkmappen of werkbladen afdrukken
5.Grafieken maken
6.Koppelingen, berekeningsmethode en matrixformules
7.Excel-functies
8.Lijsten gebruiken
9.Draaitabellen en -grafieken maken

Studiematerialen (lijst)

Digital skills 2Verplicht
  • Auteur: Serge Halsberghe
MS Excel in de praktijkVerplicht
  • Auteur: Serge Halsberghe - Eddy Van den Broeck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Het examen moet worden afgelegd met de Nederlandstalige versie van Microsoft 365 voor Windows.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Het examen moet worden afgelegd met de Nederlandstalige versie van Microsoft 365 voor Windows.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.