Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Personenbelasting 139555/3320/2425/1/06
Studiegids

Personenbelasting 1

39555/3320/2425/1/06
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat accounting administration als Personenbelasting 1_FT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Andries Sofie
Andere co-titularis(sen): Hameeuw Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel 'Personenbelasting 1' zal je kennis maken met de basisprincipes van de inkomstenbelasting. Je maakt kennis met dit deel van de Belgische fiscaliteit en leert eenvoudige toepassingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 6 Je bereidt fiscale dossiers en controles voor, doet de btw-aangiftes en -reconciliaties en levert de nodige informatie aan.
Je onderscheidt de verschillende categorieën van belastbare inkomsten.
Je verklaart de fiscale begrippen in de personenbelasting.
Je somt de gevolgen van het niet tijdig indienen van de aangifte op.
Je berekent de belasting en de belastingvrije sommen.
Je berekent de inkomsten uit onroerende goederen.
Je berekent de werkelijke en forfaitaire beroepskosten en vergelijkt de fiscaal voordeligste optie.
Je berekent de belastbare beroepsinkomsten van werknemers en bedrijfsleiders.

Leerinhoud

 • Wie is onderworpen aan de personenbelasting (personalia)
 • Kenmerken van de personenbelasting
 • Verschillende aanslagstelsels en aanslagtermijnen
 • Berekening van de belastingvrije sommen en de codes van de aangifte
 • Berekening van de belastingen aan de hand van de belastingvrije sommen en de progressieve tarieven
 • Verschillende categorieën inkomsten
 • Globalisatie van alle inkomsten
 • Onroerende inkomsten
  • Wie moet de onroerende inkomsten aangeven
  • Berekening van het netto belastbaar inkomen
  • Toepassen van de verschillende bestemmingen (eigen woning, eigen beroep, verhuurd aan particulieren/eigen gebruik, verhuurd aan beroepsgebruiker)
  • Codes in de aangifte
 • Beroepsinkomsten van werknemers en bedrijfsleiders
  • Berekening van het netto belastbaar inkomen
  • Vrijgestelde bestanddelen
  • Kosten eigen aan de werkgever
  • Voordelen alle aard
  • Forfaitaire beroepskosten
  • Werkelijke beroepskosten
  • Codes in de aangifte

Studiematerialen (lijst)

(cursus) materiaal op de elektronische leeromgeving digitapVerplicht
Praktische personenbelastingVerplicht€ 39,80
 • Auteur: Sophie Hugelier

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks55,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks55,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.