Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Ondernemingsrecht35253/3320/2425/1/14
Studiegids

Ondernemingsrecht

35253/3320/2425/1/14
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smet Ria
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Burgerlijk recht OF simultaan te volgen met Burgerlijk recht.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Ondernemingsrecht behandelt de basisregels van het ondernemingsrecht en gaat uitgebreid in op het vennootschapsrecht met de verschillende vennootschapsvormen en de verwante wetgeving.
Het olod Ondernemingsrecht bereidt voor op de toepassing van de wet- en regelgeving in de beroepspraktijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 1 Je maakt de verkoopfacturen en creditnota’s op en onderneemt de nodige acties in het kader van het debiteurenbeheer.   
Je geeft een overzicht van de basisregels inzake het redden van ondernemingen in moeilijkheden en het faillissement.
Je bespreekt de situaties waarin het voortbestaan van een vennootschap bedreigd wordt.
OLR 2 Je bereidt betalingen voor op basis van goedgekeurde bewijsstukken en onderneemt de nodige acties in het kader van het crediteurenbeheer en de voorraadadministratie.
Je legt uit wat een onderneming is en welke specifieke regels voor ondernemingen gelden onder meer inzake bewijsrecht.
OLR 6 Je bereidt fiscale dossiers en controles voor, doet de btw-aangiftes en -reconciliaties en levert de nodige informatie aan.
Je somt de mogelijke oorzaken en gevolgen van beëindiging van een vennootschap op en verklaart ook de basisbegrippen herstructurering en omzetting.
Je definieert het begrip vennootschap, vereniging, stichting en rechtspersoon en bespreekt de kenmerken en mogelijke erkennningen.
Je legt uit wat nodig is voor de oprichting van een vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid en kent de regels die specifiek van toepassing zijn op de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.
Je legt uit wie de taak heeft om vennootschappen te controleren.
Je benoemt de verschillende organen binnen de vennootschappen en legt hun werking uit.
Je past de regels bij overdracht van aandelen binnen de vennootschappen toe in een casus.
Je vergelijkt de verschillende vennootschapsvormen en onderscheidt een vennootschapsvorm op basis van haar specifieke kenmerken.
Je vergelijkt de basisprincipes van de herstructurering van de vennootschappen.

Leerinhoud

De onderneming
De handelszaak en handelstussenpersonen en ondernemingsrechtbank
Specifieke bewijsvoering voor een onderneming
Ondernemingen in moeilijkheden
Definitie vennootschap, vereniging en stichting.
Soorten vennootschappen
Het ontstaan, de werking en het einde van de vennootschap.
Herstructurering van vennootschappen
Verschillen en de gelijkenissen:

  • De Naamloze Vennootschap
  • De Besloten Vennootschap
  • De Coöperatieve Vennootschap
  • De VOF
  • De CommV

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Praktisch vennootschapsrechtVerplicht€ 37,20
  • Auteur: De Graeve, A., Roodhooft, J., Windy, B.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.