Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
De accountant in de onderneming: van opstart tot aangifte39556/3320/2425/1/40
Studiegids

De accountant in de onderneming: van opstart tot aangifte

39556/3320/2425/1/40
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat accounting administration als De accountant in de onderneming: van opstart tot aangifte_FT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosschaerts Lieve
Andere co-titularis(sen): Bouhadan Rochdi, De Neve Anja, Jansen Sandra, Van Gils Ben
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'De accountant in de onderneming: van opstart tot aangifte' wordt volledig ingevuld door werkplekleren. Je leert over de rol van de accountant in de belangrijke levensfases van een onderneming. Zo zal je leren een financieel plan op te stellen. Voorts leer je ook boekhouden in het softwarepakket Exact Online. Tenslotte worden je soft skills en je toegepaste communicatieskills verder aangescherpt. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2 Je bereidt betalingen voor op basis van goedgekeurde bewijsstukken en onderneemt de nodige acties in het kader van het crediteurenbeheer en de voorraadadministratie.
Je beoordeelt de aankoopfacturen en creditnota's op juistheid en volledigheid.
OLR 4 Je codeert en verwerkt de onderliggende documenten in het aankoop-, verkoop-, financieel en divers dagboek, je houdt de analytische boekhouding bij en doet de afstemming met de eigen boekhouding.   
Je behandelt documenten in online boekhoudsoftware.
Je doorloopt een volledige boekhoudcyclus aan de hand van een case in online boekhoudsoftware.
OLR 5 Je werkt vlot met de meest gangbare boekhoud- en kantoorsoftware en houdt de databanken up-to-date.
Je voert je taken effectief en efficiënt uit met behulp van kantoorsoftware.
Je verwerkt fiscale aangiften in de relevante digitale tools.
OLR 8 Je communiceert professioneel in het Nederlands zowel intern als extern.
Je stelt een professioneel CV en begeleidende e-mail op.
Je stelt een professionele motivatiebrief op.
Je past zowel een correcte interne als externe communicatie toe in zakelijke situaties.
Je voert een professioneel sollicitatiegesprek.
Je bouwt aan een persoonlijk netwerk in de accountancysector.
OLR 9 Je maakt gestandaardiseerde rapporten en analyses op vraag van je leidinggevende en volgt administratieve dossiers op.
Je stelt een eenvoudig financieel plan op aan de hand van een case.
Je herkent de belangrijkste elementen uit een financieel plan.
Je beschrijft het belang van een financieel plan in een wettelijke context.
OLR 10 Je werkt teamgericht en ethisch correct in een inclusieve beroepsomgeving.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.
OLR 11 Je reflecteert over je talenten en groeikansen en neemt initiatief tot bijleren in een steeds veranderende sector.
Je reflecteert kritisch over je persoonlijke ontwikkeling aan de hand van een POP en SWOT-analyse waarin je je eerste ervaring met de accountancysector en je opleiding toevoegt.

Leerinhoud

Dit tweede onderdeel van werkplekleren bouwt verder op 'De accountant beroepsverkenning'.

Volgende topics komen aan bod:

 • Opstellen financieel plan
 • Kennismaking met boekhoudsoftware Exact online
 • Het voeren van de boekhouding van A tot Y aan de hand van cases uit het werkveld
 • Kennismaking met rapporteringssoftware
 • Verder uitdiepen van je soft skills


Verschillende gastsprekers uit het werkveld komen hun expertise met jullie delen.

Zij laten jullie kennismaken met de werkzaamheden van de accountant.

Je wordt in kleine groepjes doorheen het ganse proces begeleid.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Capita Selecta - Wat ze je op het werk niet vertellenVerplicht€ 33,00
 • Auteur: Gitte Dockx, Tom Goossens
Online accounting met Exact Online (editie 2024 - juli)Verplicht
 • Auteur: Lindsay De Block, Siem De Ruijter, Els Tryssesoone, Steffi Van Lierde

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen48,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.