Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
BTW39616/3320/2425/1/43
Studiegids

BTW

39616/3320/2425/1/43
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat accounting administration als BTW_FT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Geerts Dave
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Fiscale topics OF simultaan te volgen met Fiscale topics.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Na een inleiding BTW bij het opleidingsonderdeel 'Fiscale Topics', zal je in dit opleidingsonderdeel verder ondergedompeld worden in de BTW-wetgeving. Je maakt kennis met btw-principes en de toepassing ervan.

Je leert aan welke btw-verplichtingen voldaan moeten worden zoals het voeren van een btw-boekhouding, het invullen van de btw-aangiftes en IC-listing,...

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 6 Je bereidt fiscale dossiers en controles voor, doet de btw-aangiftes en -reconciliaties en levert de nodige informatie aan.
Je verklaart de fiscale begrippen in de btw-wetgeving.
Je legt het verband tussen het aangifteformulier en de belastingberekening.
Je legt het btw-denkpatroon uit.
Je verklaart de verschillende belastbare btw-handelingen.
Je verklaart het verschil tussen de oneigenlijke en de eigenlijke btw-vrijstellingen.
Je legt het verschil uit tussen Belgische en intracommunautaire btw-handelingen.
Je identificeert het Europees btw-gebied.
Je berekent de maatstaf van heffing en de aftrekbare btw.
Je berekent btw-herzieningen voor bedrijfsmiddelen.
Je verwerkt de belastbare handelingen in het btw-aangifteformulier.

Leerinhoud

 • Toepassingsgebied en mechanisme van de btw
 • Soorten btw-belastingplichtigen
 • Aftrekbare en verschuldigde btw: algemene principes
 • Niet-aftrekbare btw
 • Medecontractant
 • Intracommunautaire verrichtingen
 • mechanismen van verlegging 
 • aangifteformulier

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Belasting over de Toegevoegde Waarde: basiscursusVerplicht
 • Auteur: Opreel Jurgen/Mertens Koen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks15,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.