Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financieel beheer39634/3368/2425/1/28
Studiegids

Financieel beheer

39634/3368/2425/1/28
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Accountancy binnen accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kimpe Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Interne controle.

Korte omschrijving

Je bepaalt de ondernemingswaarde en identificeert de elementen die deze waarde beïnvloeden.

Je optimaliseert het werkkapitaal en de financiering in een onderneming

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verklaart de elementen (overdrager versus overnemer, prijs versus waarde, verleden versus toekomst van de onderneming, enz.) die de ondernemingswaarde bepalen.
Je identificeert de verschillende fases in de overname/overdracht van een onderneming.
Je geeft advies over de fiscale en juridische gevolgen van een overname/overdracht.
Je berekent de ondernemingswaarde aan de hand van actuele waarderingstechnieken.
Je geeft advies over de ondernemingswaarde en de optimalisatie ervan.
Je definieert de aandachtspunten in de financiële planning van een onderneming.
Je geeft advies over de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de overdracht/overname van een familiale onderneming.
Je verklaart de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de overdracht/overname van een familiale onderneming.
Je legt de interne rapporteringsinstrumenten in het financeel beleid van een onderneming uit.
Je hanteert interne rapporteringsinstrumenten in het financeel beleid van een onderneming.
OLR AF 2.0 - De bachelor BM/AF herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je geeft advies over de ondernemingswaarde en de optimalisatie ervan.
Je definieert de aandachtspunten in de financiële planning van een onderneming.
Je geeft advies over de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de overdracht/overname van een familiale onderneming.
Je verklaart de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de overdracht/overname van een familiale onderneming.
Je legt de interne rapporteringsinstrumenten in het financeel beleid van een onderneming uit.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je legt de interne rapporteringsinstrumenten in het financeel beleid van een onderneming uit.
Je hanteert interne rapporteringsinstrumenten in het financeel beleid van een onderneming.

Leerinhoud

Ondernemingswaarde:

- Kopers en verkopers

- Waarderingsmethodes

- Fasen voor, tijdens en na de overdracht/overname

- Fiscale en andere juridische aandachtspunten

Financieel beheer:

- Werkkapitaal

- De financieringsstructuur

- Digitale en rapporteringstools

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Gesloten boek.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.Er wordt verwezen naar de studiewijzer voor verdere informatie over de toetsing van dit opleidingsonderdeel.