Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Douane en accijnzen39637/3368/2425/1/33
Studiegids

Douane en accijnzen

39637/3368/2425/1/33
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Fiscaliteit binnen accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Fiscale wetgeving.

Korte omschrijving

Je maakt kennis met de douane- en accijnswetgeving en de daarbij horende basisbegrippen.

Aan de hand van eenvoudige cases leer je welke documenten er van belang zijn en welke courante procedures aangewend dienen te worden. 

Je verwerft een algemeen, basis en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van douane en accijnzen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft de werking van het douanegebied en haar concrete organisatie.
Je situeert de rol van de douane aan de hand van de relevante douane-, accijns- en btw reglementering.
Je definieert de algemene principes inzake de taxeerbaarheid, de goederenstroom en de verschillende douanerichtlijnen.
Je begrijpt het systeem van diverse vergunningen die nodig zijn in de context van het douanegebied en binnen de toepassing van de accijnsbelasting.
Je toont inzicht in de toekomstige uitdagingen voor de douane en het belang hiervan.

Leerinhoud

 • Relevante douane-, accijns- en btw reglementering.
 • Werking van het douanegebied en haar concrete organisatie.
 • Algemene principes inzake de taxeerbaarheid, de goederenstroom en de verschillende douanerichtlijnen.
 • Vergunningen die nodig zijn in de context van het douanegebied en binnen de toepassing van de accijnsbelasting.
 • Toekomstige uitdagingen voor de douane en het belang hiervan.

Studiematerialen (lijst)

Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
 • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.