Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Internationale en lokale belastingen39640/3368/2425/1/38
Studiegids

Internationale en lokale belastingen

39640/3368/2425/1/38
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Fiscaliteit binnen accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Douane en accijnzen.

Korte omschrijving

De lokale en internationale fiscaliteit winst steeds meer aan belang binnen de fiscale wetgeving. In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in de lokale, regionale en internationale beslastingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je definieert de algemene beginselen uit de internationale fiscaliteit.
Je lost vraagstukken in de internationale fiscale context op, gebaseerd op het wettelijk kader en diverse bestaande verdragen.
Je past het OESO-modelverdrag toe in een specifieke situatie.
Je verklaart de impact van de Europese fiscale wetgeving en rechtspraak op de Belgische wetgeving.
Je onderscheidt de bestaande technieken en maatregelen ter vermijding van internationale belastingontwijking.
Je situeert de lokale en regionale belastingen binnen het Belgisch fiscaal stelsel.
Je beschrijft de belangrijkste Europese richtlijnen.
Je volgt de rechtspraak en de fiscale actualiteit omtrent de diverse nationale, regionale en internationale belastingen.
Je past de algemene fiscale beginselen en het wettelijk kader binnen de regionale en lokale belastingen toe op een concrete situatie.
Je geeft een overzicht van de fiscale bevoegdheden op het niveau van de Gewesten en de Gemeenschappen.

Leerinhoud

 • Lokale en regionale fiscaliteit
 • Basisbeginselen van internationale fiscaliteit
 • Het OESO-modelverdrag
 • Dubbel-belastingverdragen

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.