Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Motion DesignLab V - Final Project36578/3376/2425/1/52
Studiegids

Motion DesignLab V - Final Project

36578/3376/2425/1/52
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de grafische en digitale media als Motion DesignLab V - Final Project_CMO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Backaert Michael, Beyers Aaron, De Bie Marijke, De Clerck Lies, Goedemé Lien, Joosen Isabelle, Leonard Elias, Peeters Andreas, Rubberecht Pieter, Yperzeele Saskia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In Lab V dagen we jou uit om zelfstandig een media-oplossing te ontwerpen die aansluit bij jouw talenten en ambities. Dit project wordt de headliner op het creatief portfolio waar jij binnenkort mee aan het solliciteren gaat!

De Lablectoren delen hun kennis en inspiratie met jou tijdens de wekelijkse contacturen op de campus; deze zijn het uitgelezen moment ook om met je medestudenten uit te wisselen en van elkaar te leren. Naast de geplande uren in je rooster, kunnen ook extra activiteiten (die in de les worden gecommuniceerd) ingepland worden zoals bedrijfsbezoeken, briefings op externe locatie, ... Stem je ideeën en realisaties af met medestudenten tijdens de tussentijdse presentatie- en of indienmomenten en blaas je publiek in januari van zijn sokken tijdens de live eindpresentatie. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je analyseert zelfstandig een communicatievraagstuk binnen de context van je lab.
Je definieert de ontwerpuitdagingen waaraan de mediaoplossing voor jouw vraagstuk zal moeten voldoen.
Je toont aan dat je vanuit een analyse een mediaconcept kan bedenken dat past binnen de brede communicatiestrategie en/of de doelstellingen en randvoorwaarden van de stakeholder(s).
Je toont aan dat je een mediaoplossing kan ontwerpen die een antwoord biedt op de noden en verwachtingen van de opdrachtgever, eindgebruiker en/of andere stakeholders.
Je toont aan dat je een mediaoplossing kan ontwerpen met een commercieel potentieel in actuele en toekomstige scenario's.
Explore
Je beargumenteert de ontwerpkeuzes die je maakt in de verschillende fasen van je creatief proces.
Je verrijkt je creatieve proces a.d.h.v. visueel research en gepaste tools om tot meerdere oplossingen of ideeën te komen.
Je maakt gepaste ontwerpkeuzes waarbij je teruggrijpt naar de conclusies uit je onderzoek.
Je toont aan dat je vanuit de designprincipes een esthetisch verantwoord concept kan bedenken dat voldoet aan de noden en verwachtingen van de opdrachtgever en/of de eindgebruiker.
Materialize
Je past de input uit gebruikerstesten, feedbackrondes en onderzoek toe om je ontwerp te optimaliseren.
Je realiseert een product dat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever en dat getuigt van vakdeskundigheid zodat het de verwachte kwaliteitslat haalt.
Je toont aan dat je een gevalideerde mediaoplossing kan ontwikkelen die getuigt van professionele, vaktechnische competenties conform de actuele productiestandaarden.
Professionaliseren
Je reflecteert kritisch op je eigen traject en het finale resultaat.
Je demonstreert dat je een groter project zelfstandig kan plannen, tussentijdse stappen kan behalen en obstakels kan oplossen om tot een succesvol eindresultaat te komen.
Je toont aan dat je tijdens je hele project rekening houdt met ethische aspecten zoals privacy, veiligheid en inclusie.
Communiceren
Je maakt de verschillende stappen in het ontwerpproces inzichtelijk aan de hand van je projectdocumentatie.
Je neemt een live publiek mee doorheen je volledige ontwerpproces tijdens een overtuigende presentatie van je projectopdracht.
Je gaat in je ontwerpproces actief op zoek naar innovatieve, efficiënte en duurzame oplossingen.

Leerinhoud

Je toont aan dat je je GDM vaardigheden beheerst en doorloopt bij het ontwerpen van een eigen media-oplossing zelfstandig de verschillende fasen van Design Thinking. Je brengt en maakt je eigen verhaal door inzicht te verwerven in het wat, voor wie en waarom (Understand), door ideeën te genereren, te visualiseren en te ontwerpen (Explore), en door te testen en te implementeren (Materialize). Aan het einde van de rit lever je een eindproduct op maar ook materiaal waarin je je ontwerpkeuzes argumenteert, rapporteert en visualiseert.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen
 • Binnen dit opleidingsonderdeel is er nog een bijkomende kost mogelijk voor een museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten, software plugins, digitale prints en basis tekenmateriaal.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen288,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Indien- en/of presentatiemomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen