Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
C/C++ programming39685/3373/2425/1/78
Studiegids

C/C++ programming

39685/3373/2425/1/78
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ook al bestaat de taal reeds sinds de jaren ‘70, de programmeertaal C nog steeds de taal met de beste resultaten voor embedded toepassingen, kort hierop gevolgd door C++ en Rust.
Wil je snelheid, dan is C dus nog steeds de beste keuze !
Uiteraard zijn de Object geörienteerde principes moeilijk nog weg te denken en is vervolgens de stap naar C++ logisch.
Deze twee talen C en C++ zijn de basis voor zowat alle hardware aansturingen en dus onontbeerlijk voor de IoT- en Embedded developer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Beschrijft hoe software engineers applicaties bouwen.
Ontwerpen
Verklaart waarom unit testing en integratie testing belangrijk zijn.
Ontwerpt een software applicatie in C++ volgens de object georiƫnteerde principes.
Realiseren
Maakt gebruik van software engineering tools.
Ontwikkelt een software applicatie gebruikmakende van de elementaire instructies van de C programmeertaal.
Ontwikkelt een software applicatie gebruikmakende van de elementaire instructies van de C++ programmeertaal.
Maakt gebruik van een ide, compiler en een debugger.

Leerinhoud

Basisbegrippen van de C-programmeertaal:

 • elementaire instructies en variable types in C
 • standaard input en output
 • arrays, pointers en strings
 • structs
 • memory management in C

Inleiding tot de C++ programmeertaal:

 • elementaire instructies in C++
 • streams
 • objecten, classes en OOP principes in C++
 • raw pointers, smart pointers
 • memory management in C++
 • containers, ranges en templates
 • algoritmes
 • operator overloading en polymorfismen
 • compile time programming
 • error handling
 • integratie van C en Assembler code

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.