Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Robot dynamics40217/3373/2425/1/27
Studiegids

Robot dynamics

40217/3373/2425/1/27
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Robotics
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Robotics
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Grieken Geert
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Indien we één typisch robot kenmerk moeten benoemen dan resulteert dit in "beweging". Robots zijn toestellen die beweging nodig hebben om taken uit te voeren.

Maar wat is beweging?

 • Om in staat te zijn om zelf robots, of onderdelen ervan, te ontwikkelen dien je de fysische begrippen te kennen.
  Beweging gebeurt ter land, ter zee en in de lucht en indien we beweging willen begrijpen moeten we weten waarom een drone kan vliegen, waarom een drone drijft en
  wat er nodig is om een robot te laten bewegen.
 • Vervolgens ga je aan de slag met robotfysica, door het uitwerken van een robotfysica oefeningen, zodat je in staat bent om mechatronische componenten zoals propellors, elektromotoren, overbrengingen, etc. te bepalen.
 • Tot slot ontdek je onze labo robots waarbij je hun bewegingskenmerken in kaart brengt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwerpen
Verklaart robotica begrippen
Typeert een robot
Typeert robot tools
Identificeert mechatronische robotica componenten
Verklaart fysische roboteigenschappen
Berekent mechatronische robotica componenten
Brengt de technische kenmerken van een robot in kaart

Leerinhoud

Theorie

 • Inleiding
 • Robotica begrippen
 • Robotconfiguraties
 • Robotcoördinatenstelsels
 • Robot tools
 • Robotfysica

Oefeningen

 • Robotfysica

Labo opdrachten

 • Robot analyse - Technische eigenschappen in kaart brengen
 • Robot analyse - Robotfysica in kaart brengen

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Digitaal.
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.