Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Robot design40218/3373/2425/1/61
Studiegids

Robot design

40218/3373/2425/1/61
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Robotics
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Robotics
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Grieken Geert
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een robot kenmerk is dat deze "bewust reageert". Robots zijn toestellen die wereld om zich heen waarnemen en hierop met enige vorm van intelligentie op reageren.

Maar hoe ervaart een robot de omgeving om zich heen?

 • Allereerst, moet je begrijpen hoe een robot zijn locatie en oriëntatie definieert alsook de locatie en oriëntatie van (virtuele) objecten om zich heen;
 • Vervolgens moet je de functie en werking begrijpen van robotcomponenten en de bijhorende randapparatuur;
 • Tot slot bezitten robots enige vorm van intelligentie in de vorm van softwarecode. Jouw kennis omtrent softwareprogrammatie wordt toegepast zodat jij de robot kan voorzien van intelligentie.OLR-Leerdoelen (lijst)

Beheren
Configureert een robot operating system
Configureert navigatiesystemen
Communiceren
rapporteert technische problemen m.b.t. robotica systemen
Stelt een technisch constructiedossier samen van een robotysteem
Ontwerpen
Identificeert robotuitrusting
Ontwerpt robotprocedures
Typeert een robot operating system
Typeert navigatiesystemen
Optimaliseren
Controleert robotuitrusting op correcte werking
Test robotprocedures
Professioneel handelen
Stelt een planning op voor de indienstname van een robotsysteem
Realiseren
Neemt robotuitrusting in dienst met aandacht voor mens en robot
Vertaalt robotprocedures naar softwarecode
Neemt robotprocedures in dienst met aandacht voor mens en robot
Construeert een robotsyteem tot een werkend geheel
Neemt een robotsysteem in dienst met aandacht voor mens en robot

Leerinhoud

Theorie

 • Aandrijvingen
 • Energievoorzieningen
 • Sensoren
 • Netwerkarchitectuur
 • Robot programmatie
 • Navigatie
 • GUI & HMI
 • Veiligheidsuitrusting

Oefeningen

 • Robot programmatie

Labo opdrachten

 • Robot programmatie - Afleggen van een parcour op basis van geleiding
 • Robot programmatie - Afleggen van een parcour op basis van navigatie

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Practicum en/of oefeningen39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.