Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
AI for Business39703/3385/2425/1/24
Studiegids

AI for Business

39703/3385/2425/1/24
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Artificiële Intelligentie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak is gericht op het toepassen van AI-technologieën binnen verschillende toepassingsdomeinen. De studenten:

 • Verkennen van verschillende toepassingsgebieden van AI binnen het bedrijfsleven.
 • Ontwerpen en implementeren van AI-gebaseerde oplossingen voor specifieke business problemen.
 • Analyseren van de impact van AI-oplossingen op bedrijfsprocessen en besluitvorming.
 • Beoordelen van de economische en ethische implicaties van het gebruik van AI in het bedrijfsleven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Analyseert de effectiviteit en impact van AI-technologieën op bedrijfsprocessen en operationele efficiëntie.
Communiceren
Presenteert projectresultaten en strategieën effectief aan een publiek van zowel technische als niet-technische stakeholders
Onderzoeken
Onderzoekt AI-toepassingen in diverse zakelijke domeinen zoals marketing, financiën, en supply chain management.
Ontwerpen
Ontwerpt AI-modellen om specifieke zakelijke problemen op te lossen.
Evalueert de economische voordelen en kosten van AI-implementaties in bedrijfscontexten.
Professioneel handelen
Beoordeelt ethische overwegingen en naleven van privacywetgeving bij het gebruik van AI in zakelijke toepassingen.
Realiseren
Implementeert AI-oplossingen in projecten die real-world bedrijfsuitdagingen adresseren.

Leerinhoud

De toepassingsdomeinen worden jaarlijks bekeken op basis van hun relevantie en aansluiting bij het overige AI curriculum. Mogelijke cases zijn:

 • AI in Marketing: Gebruik van AI voor klantensegmentatie, voorspellende analyse, en gepersonaliseerde marketing.
 • AI in Financiën: Toepassingen zoals fraudedetectie en risicobeheer.
 • AI in Supply Chain Management: Optimalisatie van logistiek, vraagvoorspelling, en automatisering van de supply chain.

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitaal.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitaal.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.