Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Applied AI project39705/3385/2425/1/92
Studiegids

Applied AI project

39705/3385/2425/1/92
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Artificiële Intelligentie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd voor Artificial intelligence project OF geslaagd voor International IT project) OF geslaagd voor International IT project _A.

Korte omschrijving

In kleine teams wordt een AI project uitgewerkt voor een eindklant volgens de projectmethodologie.

Leerinhoud

 • Samenwerken in team, opdelen in taken
 • Praktisch gebruik van de gekozen projectmethodologie voor de opvolging van dit alles
 • Uitwerken van de verschillende deelaspecten
 • Professioneel communiceren (schriftelijk en mondeling)
 • Doortesten van het hele project
 • Debuggen van het traject
 • Opstellen Roadmap en gestructureerde verdere ontwikkeling
 • Voorbereiding voor uitrol van het project
 • Presentatie en eindverdediging naar o.a. de opdrachtgever toe
 • Diepgaand documenteren van het project (o.a. ook de code)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren96,00 uren
Werktijd buiten de contacturen138,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.