Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
DesignLab 139718/3376/2425/1/15
Studiegids

DesignLab 1

39718/3376/2425/1/15
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): De Clerck Lies, Delafortry Lina, Gombeer Wim, Van Hecke Bavo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod behandelt de basisprincipes van vormgeving die je nodig hebt om op verder te bouwen in de verschillende designlabs vanaf semester 2.

In de theoretische sessie komt er elke week een principe aan bod; a.h.v. massa's concrete voorbeelden krijg jij een goed beeld van de concrete toepassing ervan in uiteenlopende mediaproducten. Tijdens de practicummomenten ga jij zelf aan de slag met oefeningen om dit principe in de vingers te krijgen.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Kadrage
 • Ritme
 • Textuur
 • Contrast
 • Kleur
 • Beweging
 • Storytelling
 • Schaal
 • Patroon
 • Modulariteit
 • ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen
 • Binnen dit opleidingsonderdeel is er nog een bijkomende kost mogelijk voor een museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten, digitale prints en basis tekenmateriaal zoals potloden, stiften, snijmes, lat, snijmat A4, fijne zwarte stift, gom, schetsboek, ...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen123,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen